TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TNA: Dự kiến duy trì tỷ lệ cổ tức từ 20 -> 25%

23-03-2012 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

TNA: Dự kiến duy trì tỷ lệ cổ tức từ 20 -> 25%

Trong cơ cấu tổng doanh thu bao gồm của ngành sắt thép, công nghệ phẩm và các nguồn thu khác thì doanh thu mặt hàng chủ lực là thép đạt 900 tỷ, chiếm tỷ trọng 85,9%/Tổng DT.

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) thông báo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2012 tổ chức ngày 8/4 tới đây. Tại đại hội, TNA sẽ báo cáo cổ đông tình hình kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

Tổng doanh thu: Lần đầu tiên công ty đã thực hiện vượt qua mức doanh thu 1.000 tỷ đồng với số liệu chính thức là 1.113,13 tỷ đồng, vượt 17% so với kế hoạch và tăng 26,19% so với thực hiện năm 2010. Trong cơ cấu tổng doanh thu bao gồm của ngành sắt thép, công nghệ phẩm và các nguồn thu khác thì doanh thu mặt hàng chủ lực là thép đạt 900 tỷ, chiếm tỷ trọng 85,9%/Tổng DT và doanh thu thép tự doanh chiếm tỷ trọng gần 50% trong doanh thu ngành thép.

Lợi nhuận trước thuế: LNTT toàn công ty đạt 50,268 tỷ đồng, vượt 8,1% so với kế hoạch năm 2011 và tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2010 (để nhất quán trong việc đánh giá, báo cáo đã không tính đến phần lợi nhuận của năm 2010 từ việc chuyển nhượng 7 tầng Thiên Nam building cho NH Công Thương VN). Và trong cơ cấu lợi nhuận đạt được, thì riêng ngành thép đạt 30 tỷ, công nghệ phẩm đạt 3 tỷ, còn lại là lợi nhuận từ các hoạt động khác.

Công ty đề ra các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch năm 2012 như sau:

* Doanh thu : 1.000 tỉ đồng

* Lợi nhuận trước thuế : 50 tỉ đồng

* Cổ tức : có thể từ 20 -> 25% tương đương bằng kế hoạch năm 2011. Năm 2011, TNA dự kiến phân phối cổ tức tỷ lệ 20%.

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/TNA