TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TNG: 26/3 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 6% và họp ĐHCĐ

15-03-2012 - 17:59 PM | Doanh nghiệp

TNG: 26/3 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 6% và họp ĐHCĐ

Thời gian thanh toán: 16/04/2012.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/3/2012

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2012

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 22/04/2012

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011;

+ Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012;

+ Thông qua báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2011;

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty và một số vấn đề khác.

2. Trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 06%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 600 đồng)

- Thời gian thanh toán: 16/04/2012

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên