TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TNT: Chuyển cổ phiếu từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo

18-09-2014 - 22:13 PM | Doanh nghiệp

TNT: Chuyển cổ phiếu từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo

Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng 2014 là 84.508.382 đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30/06/2014 là -4.632.776.668 đồng.

Ngày 18/09/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 892/TB-SGDHCM về chuyển cổ phiếu từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo của Công ty Cổ phần Tài Nguyên (mã CK: TNT) như sau:

Chuyển cổ phiếu TNT từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 22/09/2014 theo Quyết định số 358/QĐ-SGDHCM ngày 18/09/2014 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng 2014 là 84.508.382 đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30/06/2014 là -4.632.776.668 đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2014, được chuyển từ diện chứng khoán bị kiểm soát sang diện cảnh báo theo quy định tại Khoản 4.2 Điều 16 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014./.

thunm

Theo HSX

Trở lên trên