TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tổng Công ty Sông Hồng sẽ niêm yết tại HNX trong giai đoạn 2011-2012

01-07-2011 - 11:24 AM | Doanh nghiệp

Tổng Công ty Sông Hồng sẽ niêm yết tại HNX trong giai đoạn 2011-2012

Tổng công ty sẽ phát hành thêm 11,75 triệu cổ phần tăng vốn từ 270 tỷ lên 387,5 tỷ đồng.

Ngày 25/6/2011, Tổng công ty CP Sông Hồng đã tổ chức Đạihội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Đây là Đại hội đồng cổ đông thường niên đầu tiên của Tổng công ty sau khi chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Tổng công ty cổ phần từ tháng 6/2010…

Năm 2010, doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty là 2.759 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 35,5 tỷ đồng.

Kết quả của riêng công ty mẹ là 1.290 tỷ đồng doanh thu và 54,2 tỷ đồng LNTT; LNST đạt 50,56 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 10%.

Năm 2011, Tổng công ty đặt mục tiêu tổng giá trị sản lượng 5.020 tỷ đồng, doanh thu 3.745 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 121 tỷ đồng.

Trong đó, lợi nhuận của công ty mẹ là 64,14 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 13%.

Đại hội đã thông qua phương án phát hành thêm 11,75 triệu cổ phần tăng vốn từ 270 tỷ lên 387,5 tỷ đồng.

Tổng công ty dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong khoảng thời gian từ 2011 – 2012.

Tổng Công ty Sông Hồng là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam (Tập đoàn Sông Đà).

Tổng công ty hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp, sản xuất công nghiệp.

Đến cuối năm 2010, Tổng công ty có 11 Công ty con và 13 Công ty liên kết.
 
Quốc Thắng
Theo TCT Sông Hồng

duchai

Trở lên trên