TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tổng hợp lợi nhuận nhà Lilama 6 tháng đầu năm 2011

04-08-2011 - 15:13 PM | Doanh nghiệp

Tổng hợp lợi nhuận nhà Lilama 6 tháng đầu năm 2011

Gánh nặng chi phí tài chính đã lấy đi ít nhiều lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà Lilama trong 6 tháng đầu năm 2011.

CTCP Lilama 3 (mã CK: LM3) công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý II 2011.

Theo đó, quý II/2011, công ty mẹ đạt 92,5 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 38% so với cùng kỳ năm 2010. Lợi nhuận gộp đạt 15,8 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu tăng nhưng trong kỳ công ty chịu khoản lỗ 10,5 tỷ đồng từ hoạt động tài chính và âm gần 118 triệu đồng từ hoạt động khác nên LNTT của công ty mẹ chỉ đạt 1,23 tỷ đồng giảm 66% so với cùng kỳ năm 2010. LNST đạt 921 triệu đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty mẹ đạt 101 tỷ đồng doanh thu thuần và 998,7 triệu đồng LNST (giảm 64% so với cùng kỳ năm ngoái).

CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã CK: L18) công bố doanh thu 6 tháng đạt 247 tỷ đồng, tương đương mức cùng kỳ năm trước. LNST 6 tháng đầu năm đạt 9.65 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong quý 2/2011, công ty đạt 127.2 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 3.7% so với quý 2 của 2010. Lợi nhuận sau thuế 5.43 tỷ đồng, giảm 10%.

CTCP Lilama 69-1 (mã CK: L61) công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý II 2011.

Theo đó, quý II/2011, công ty mẹ đạt 111,3 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 29% so với cùng kỳ năm 2010. Lợi nhuận gộp đạt 16,3 tỷ đồng (tăng hơn 4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái).

Trong kỳ công ty chịu khoản lỗ lớn từ hoạt động tài chính là âm 5,78 tỷ đồng (quý II/2010 hoạt động này cũng lỗ hơn 2,4 tỷ đồng).

Kết thúc quý II/2011 công ty đạt 4,25 tỷ đồng LNST giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty mẹ đạt 6,9 tỷ đồng LNST giảm 13% so với 6 tháng đầu năm 2010.

CTCP Lilama Thí nghiệm cơ điện (mã CK: LCD) công bố 6 tháng đầu năm 2011 đạt 19,3 tỷ đồng doanh thu thuần; LNST đạt 968 triệu đồng tương ứng tăng 25% và 38% so với cùng kỳ năm 2010.

CTCP Cơ khí lắp máy Lilama (mã CK: L35) công bố BCTC quý II/2011.

Theo đó, riêng quý II, công ty đạt 10,9 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 43% so với cùng kỳ năm 2010, LNST đạt 367 triệu đồng giảm 63% so với quý II/2010.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 662,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ công ty lãi 1,82 tỷ đồng

CTCP Lilama 18 (mã CK: LM8) công bố báo cáo tài chính quý II/2011.

Theo đó, riêng quý II/2011 doanh thu thuần đạt 261,6 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 26,3 tỷ đồng.

Trong kỳ khoản chi phí tài chính của công ty tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ trong khi doanh thu thấp nên công ty bị lỗ hơn 8 tỷ đồng từ hoạt động này. Nhưng kết thúc quý II/2011, LNST vẫn đạt 8,96 tỷ đồng tăng 43,6% so với cùng kỳ năm 2010.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, LNST đạt 12,5 tỷ đồng tăng 37% so với cùng kỳ năm 2010.

CTCP Lilama 7 (mã CK: LM7) công bố quý II doanh thu thuần đạt 35,67 tỷ đồng tăng 31% so với cùng kỳ năm 2010; LNST đạt 133 triệu đồng giảm 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 công ty đạt 50 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 22% so với cùng kỳ 2010 và LNST đạt 170 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty lãi 1,43 tỷ đồng.

CTCP Lilama 69-2 (mã CK: L62) công bố báo cáo tài chính quý II/2011.

Theo đó, riêng quý II/2011 công ty đạt 103 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái; LNST đạt hơn 6 tỷ đồng tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm 2010.

Trong kỳ công ty chịu khoản lỗ từ hoạt động tài chính là hơn 7 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm L62 đạt 260,9 tỷ đồng doanh thu thuầntăng 28% so với cùng kỳ năm 2010 và hơn 16 tỷ đồng LNST tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (mã CK: L44): Riêng quý II, L44 đạt 114,87 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 26% và 4,01 tỷ đồng LNST, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2010.

Hoạt động kinh doanh quý II của công ty phụ thuộc vào mảng kinh doanh chính, doanh thu tài chính và thu nhập khác chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011, L44 đạt 6,51 tỷ đồng LNST, giảm 21% so với cùng kỳ. EPS 6 tháng đạt 1.626 đồng.

Công ty Cổ phần Lilama 5 (mã CK: LO5): Riêng quý II, LO5 đạt 24,07tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 40% và 962 triệu đồng LNTT, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2010.

Trong quý II, khoản chi phí tài chính của công ty hơn 13,19 tỷ đồng, gần gấp đôi mức 6,77 tỷ đồng cùng kỳ năm 2010. Dư nợ ngắn hạn của công ty cuối quý II là 74,76 tỷ đồng, giảm 8 tỷ đồng so với cùng kỳ 2010.

CTCP Lilama 10 (mã CK: L10) công bố lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 19,4 tỷ đồng, giảm 15%; lợi nhuận sau thuế đạt 14,5 tỷ đồng giảm 27,1% so với 6 tháng đầu 2010. Riêng quý II, lợi nhuận sau thuế giảm hơn 40% so với quý II/2010.

Trần Dũng

thanhtu

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên