TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TPC: 9 tháng đạt 11 tỷ đồng LNST

28-10-2008 - 10:58 AM | Doanh nghiệp

TPC: 9 tháng đạt 11 tỷ đồng LNST

CTCP Nhựa Tân Đại Hưng, quý III đạt 5,3 tỷ đồng lợi nhuận cao nhất trong 3 quý đầu năm, nâng lợi nhuận 9 tháng đạt 11 tỷ đồng bằng 73% kế hoạch năm.

Theo công bố BCTC quý III năm 2008 CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (mã: TPC), quý III doanh thu và lợi nhuận đạt mức cao nhất trong 3 quý.

 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý III đạt 120,8 tỷ đồng, bằng 42% của 9 tháng đạt 287,5 tỷ đồng.

 

Tổng lợi nhuận sau thuế quý III đạt 5,3 tỷ đồng, chiếm 48% của 9 tháng đạt 11 tỷ đồng.

 

Về cơ cấu nguồn vốn, các khoản nợ phải trả hiện chiếm 19% tổng nguồn vốn của công ty.

 

So với đầu kỳ tổng nguồn vốn giảm gần 20 tỷ đồng, chủ yếu là giảm các khoản nợ phải trả :15 tỷ đồng và mua hơn 7 tỷ cổ phiếu quỹ.


Kết quả kinh doanh 3 quý năm 2008
(Đơn vị: tỷ đồng)

 

Chỉ tiêu

Quý 1

Quý 2

Quý 3

Doanh thu thuần

78,45

88,26

120,8

Lợi nhuận sau thuế

2,15

3,6