TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TPP: EPS cả năm 2012 đạt 1.918 đồng

20-02-2013 - 08:16 AM | Doanh nghiệp

TPP: EPS cả năm 2012 đạt 1.918 đồng

Lũy kế cả năm 2012 TPP đạt 561,11 tỷ đồng doanh thu, tăng 23% và lợi nhuân sau thuế đạt 7,98 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 7,67 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2011

Công ty Cổ phần nhựa Tân Phú (TPP) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 đã hợp nhất.

Quý 4/2012 doanh thu thuần đạt 141,93 tỷ đồng, tăng 11% và lợi nhuận sau thuế đạt 1,79 tỷ đồng trong đó phần lãi ròng của cổ đông công ty mẹ đạt 1,72 tỷ đồng tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu là 87% cùng kỳ là 89% nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 18,15 tỷ đồng, tăng 25% so với quý 4/2011.

Trong kỳ chi phí tài chính giảm 12%, chi phí bán hàng tăng 39%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

 Lũy kế cả năm 2012 TPP đạt 561,11 tỷ đồng doanh thu, tăng 23% và lợi nhuận sau thuế đạt 7,98 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 7,67 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2011. EPS cả năm 2012 đạt 1.918 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

141.93

127.75

11.10%

561.11

456.71

22.86%

Giá vốn

123.78

113.27

 

448.71

407.41

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

87.21%

88.67%

 

79.97%

89.21%

 

Lợi nhuận gộp

18.15

14.48

25.35%

72.4

58.31

24.16%

LNTT

2.39

2.21

8.14%

10.72

9.95

7.74%

LNST

1.79

1.66

7.83%

7.98

7.32

9.02%

LNST công ty mẹ

1.72

1.59

8.18%

7.67

7.09

8.18%

EPS ( đồng)

429

399

 

1.918

1.774

 

Hồng Vân

cucpth

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên