TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TRA (mẹ): EPS năm 2012 đạt 9.103 đ/CP

24-01-2013 - 11:50 AM | Doanh nghiệp

TRA (mẹ): EPS năm 2012 đạt 9.103 đ/CP

Riêng quý IV/2012, TRA mẹ đạt 32,78 tỷ đồng LNST tăng tới 52% so với cùng kỳ năm 2011.

KQKD quý 4 năm 2012

Vượt kế hoạch 2012

Công ty Cổ phần Traphaco (mã CK: TRA) công bố báo cáo tài chính quý IV/2012 và lũy kế cả năm 2012 của công ty mẹ.

Theo đó, riêng quý IV/2012, doanh thu thuần đạt 327,5 tỷ đồng tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp đạt 120,67 tỷ đồng tăng 19% so với quý IV/2011.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, chi phí tài chính giảm 40% nên mặc dù chi phí bán hàng và chi phí QLDN tăng cao hơn so với quý IV/2011 nhưng TRA mẹ vẫn có mức lãi thuần 40,7 tỷ đồng tăng 47% so với quý IV năm 2011.

Công thêm khoản lãi khác 3,7 tỷ đồng TRA mẹ đạt 32,78 tỷ đồng LNST tăng tới 52% so với cùng kỳ năm 2011.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần đạt 1338,89 tỷ đồng tăng 25,4% so với cùng kỳ; LNST đạt 112,3 tỷ đồng tăng 24% so với năm 2011 tương ứng EPS đạt 9.103 đ/CP.

Chỉ tiêu

Quý IV/2012

Quý IV/2011

% thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

% thay đổi

Doanh thu thuần

327,5

300,7

9%

1338,89

1067,3

25,4%

Giá vốn hàng bán

206,8

199,0 6

4%

862,3

690,2

24,9%

Tỷ trọng giá vốn /DT thuần

63%

66%


64%

65%


Lợi nhuận gộp

120,67

101,66

19%

476,6

377,08

26,4%

Doanh thu TC

6,6 2

3,22

106%

7,7 7

7,9 6

-2,4%

Chi phí tài chính

4,8

8,04

-40%

25,2

25,3

-0,4%

Chi phí bán hàng

59,2

50,4

17%

235,2

174,4

34,9%

Chi phí QLDN

22,4

18,7

20%

74,3

60,6

22,6%

Lợi nhuận thuần

40,7

27,68

47%

149,6

124,7

20,0%

Lợi nhuận khác

3,7

0,1 22

2933%

3,68

0,43

755,8%

LNTT

44,4 5

27,8

60%

153,3

125,2

22,4%

LNST

32,78

21,54

52%

112,3

90,7

23,8%

EPS (đ/CP)
9.103

7.355


BCTC quý IV mẹ

Minh Ngọc

thanhtu

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên