TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TRC: Lãi trước thuế 388,3 tỷ đồng năm 2012, EPS 11.647 đồng

21-01-2013 - 12:27 PM | Doanh nghiệp

TRC: Lãi trước thuế 388,3 tỷ đồng năm 2012, EPS 11.647 đồng

Luỹ kế năm 2012, LNST đạt 342,64 tỷ đồng, giảm mạnh 32% so với cùng kỳ.

KQKD quý 4 năm 2012

Các doanh nghiệp Vượt kế hoạch 2012

Công ty Cổ Phần Cao Su Tây Ninh (TRC) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Dư nợ cuối năm 2012 của TRC là 188,67 tỷ đồng trong đó nợ phải trả người lao động 112,68 tỷ đồng, công ty chỉ vay nợ ngân hàng 3,7 tỷ đồng.

Nhìn chung, so với cùng kỳ năm 2011, kết quả kinh doanh quý 4 sụt giảm nhẹ trong đó doanh thu thuần giảm 6% còn 330,82 tỷ đồng, LNST giảm 16,33% còn 118,57 tỷ đồng.

Luỹ kế năm 2012, LNST đạt 342,64 tỷ đồng, giảm mạnh 32% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, với đặc thù lợi nhuận cao của ngành cao su tự nhiên, EPS năm 2012 của TRC vẫn giữ ở mức 11.647 đồng, cùng kỳ 17.020 đồng.

So với kế hoạch 304 tỷ đồng LNTT được ĐHCĐ giao phó, kết thúc năm 2012, với lãi trước thuế 388,3 tỷ đồng, công ty đã vượt gần 28%.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

330.82

352.18

-6.07%

907.71

1195.28

-24.06%

Giá vốn

209.94

202.23

3.81%

608.03

700.7

-13.23%

Tỷ trọng giá vốn/DT

63.46%

57.42%

 

66.99%

58.62%

 

LN gộp

120.88

150

-19.41%

299.68

494.58

-39.41%

DT tài chính

19.69

21.61

-8.88%

59.01

76.95

-23.31%

Chi phí tài chính

1.99

0.30

563.33%

3.38

2.39

41.42%

LNST

118.57

141.71

-16.33%

342.64

503.79

-31.99%

 Thanh Hiên

thanhhuong

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên