TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TRC: Trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2013 tỷ lệ 30%

11-04-2013 - 08:20 AM | Doanh nghiệp

TRC: Trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2013 tỷ lệ 30%

Năm 2013 dự kiến cổ tức vẫn giữ tỷ lệ 30% nhưng doanh thu và LNTT sẽ giảm so với thực hiện năm 2012.

CTCP Cao su Tây Ninh (mã CK: TRC) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

Theo đó, công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh năm 2012.

Trong năm công ty đã tiêu thụ được 13.879 tấn thành phẩm. Giá bán bình quân đạt 62.628.704 đồng/tấn.

Tổng doanh thu đạt 1.057 tỷ đồng, trong đó giá trị xuất khẩu là 14,118 triệu USD hoàn thanh 93,8% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 348,298 tỷ đồng vượt 10% kế hoạch nhưng chỉ bằng 68,6% kết quả thực hiện năm 2011.

Thu nhập bình quân CB-CNV trong năm 2012 thực hiện 9.303.581 đồng/người/tháng, so với năm 2011 giảm 35,4%.

Về tình hình phát triển dự án ở Campuchia:

- Do tiến độ khai hoang bàn giao đất chậm nên công tác trồng mới trong năm 2012 chỉ thực hiện 473 ha, so với kế hoạch là 500 ha chỉ đạt tỷ lệ 94,60%. Với tỷ lệ cây sống đạt 98,4%, cây 3 tầng lá đạt 85%.

- Công ty đã đầu tư trên 192.000 USD để bón phân cho vườn cây đúng theo định mức quy định của Tập đoàn.

- Đã triển khai thực hiện trồng mới 07 ha vườn ươm bầu, vườn nhân 05 ha.

- Thực hiện vốn đầu tư XDCB đạt mức 98,519 tỷ đồng đạt 38,2% kế hoạch năm.

HĐQT đã quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 là 15%/ mệnh giá và sẽ trình Đại hội cổ đông quyết định chia cổ tức năm 2012 ở mức 30%/ mệnh giá.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2013, công ty đã trình lên lên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam với một số chỉ tiêu cơ bản như: diện tích khai thác 5.009,85 ha, sản lượng thu hoạch 10.300 tấn, cao su thu mua 2.000 tấn, chế biến 16.300 tấn (trong đó gia công 4.000 tấn), sản lượng tiêu thụ 12.600 tấn với giá bán dự tính bình quân là 62.042 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu đạt 901,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 256,9 tỷ đồng. 

Kế hoạch này HĐQT cũng sẽ trình xin ý kiến cổ đông thông qua.

Năm 2013 công ty phấn đấu thu nhập bình quân /CBCNV/Tháng từ 7.965.000 đồng trở lên. Cổ tức tỷ lệ 30%.

Tài liệu

Trần Dũng

thanhtu

Theo Trí thức trẻ/TRC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên