TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TS4 chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền 8% và họp ĐHCĐ

27-02-2014 - 10:34 AM | Doanh nghiệp

TS4 chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền 8% và họp ĐHCĐ

01 cổ phiếu được nhận 800 đồng cổ tức.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Thủy sản số 4 (TS4)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014

1.Tạm ứng cổ tức năm 2013:

Tỷ lệ thanh toán: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

Thời gian thanh toán: 30/06/2014

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản số 4.

2. Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014:

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: 8h00-12h00, ngày 07/04/2014

Địa điểm thực hiện: Khách sạn PALACE, Số 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.

Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2013 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2014;

2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tiến độ triển khai các dự án đã đầu tư năm 2013 và kế hoạch đầu tư năm 2014;

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2013;

4. Sửa đổi một số khoản trong Điều lệ Công ty;

5. Một số vấn đề quan trọng khác trình Đại hội cổ đông.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên