TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TSB: 05/08, GDKHQ mua cổ phiếu tỷ lệ 1:1 giá 10.000 đồng

23-07-2011 - 07:40 AM | Doanh nghiệp

TSB: 05/08, GDKHQ mua cổ phiếu tỷ lệ 1:1 giá 10.000 đồng

Công ty sẽ phát hành 3.372.740 cổ phần với giá phát hành 10.000 đồng/CP.

Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng (mã CK: TSB) thông báo ngày 09/08/2011 là ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Theo đó, công ty sẽ phát hành 3.372.740 cổ phần với giá phát hành 10.000 đồng/CP.

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phần mới)

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 23/08/2011 đến ngày 15/09/2011.

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 23/08/2011 đến ngày 21/09/2011.

Đối với số cổ phần chào bán không được đăng ký mua HĐQT sẽ quyết định phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần).

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm tại Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm tại Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng vào các ngày làm việc.

TT
Theo VSD

thanhtu

Trở lên trên