TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TTP, VE2, GTT: 6 tháng 2012 chưa hoàn thành 1/3 kế hoạch lợi nhuận

23-07-2012 - 22:00 PM | Doanh nghiệp

TTP, VE2, GTT: 6 tháng 2012 chưa hoàn thành 1/3 kế hoạch lợi nhuận

6 tháng đầu năm 2012, TTP đạt 29% kế hoạch lợi nhuận, VE2 đạt 16% kế hoạch, GTT chỉ đạt 2,5% kế hoạch lợi nhuận 2012.

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2012.

Doanh thu thuần quý 2/2012 của TTP đạt gần 374 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần TTP đạt 717 tỷ đồng, hoàn thành 44,8% kế hoạch doanh thu năm 2012 và giảm 7,3% so với 6 tháng đầu năm 2012

6 tháng 2012, TTP hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán 653 triệu đồng, nhưng kinh doanh chứng khoán lạn thua lỗ 445 triệu đồng, hoạt động tài chính đem lại lợi nhuận 7,5 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tiền lãi từ các khoản tiền gửi, cho vay.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2012 của TTP đạt 10,9 tỷ đồng, giảm 14% so với quý 2/2011. Sau 6 tháng,TTP đạt lợi nhuận 23,2 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ 2011.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của TTP là 80 tỷ đồng. Như vậy sau 6 tháng, TTP mới thực hiện được 29% kế hoạch lợi nhuận.

Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2 (VE2) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2012.

Doanh thu thuần của VE2 quý 2/2012 đạt gần 10 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm 2011. Lũy kế 6 tháng, VE2 đạt doanh thu 10,7 tỷ đồng, gấp 3,7 lần so với 6 tháng đầu năm 2011. Doanh thu 6 tháng 2012 đạt 47,2% so với kế hoạch doanh thu năm 2012.

Nhờ hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn trị giá 969 triệu đồng, lợi nhuận thu được từ hoạt động tài chính 6 tháng 2012 đạt 700 triệu đồng.

Quý 2/2012, VE2 báo lãi 377 triệu đồng. Cùng kỳ năm trước, VE2 lỗ 1,6 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, VE2 lãi 547 triệu đồng, đạt 16,2% kế hoạch lợi nhuận năm 2012.

Dòng tiền hoạt động kinh doanh 6 tháng 2012 bị thâm hụt 6,3 tỷ đồng, tiền mặt dư cuối kỳ của VE2 còn 311 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Thuận Thảo  (GTT) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2012.

Doanh thu thuần quý 2/2012 của GTT đạt 116,8 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của GTT đạt 229 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch doanh thu năm 2012.

Tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần tăng từ 50% quý 2/2011 lên 58% quý 2/2012. Lợi nhuận gộp quý 2/2012 giảm 34% so với quý 2/2011.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 2/2012 của GTT đạt 1,8 tỷ đồng, so với khoản lỗ 354 triệu đồng quý 1/2011. Kết thúc quý 2/2012, GTT báo lãi 1,16 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên lũy kế 6 tháng, lợi nhuận sau thuế GTT giảm 85,5% so với 5 tháng 2011 với 2,2 tỷ đồng, bằng 2,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Dòng tiền hoạt động kinh doanh bị thâm hụt 16 tỷ đồng  trong  6 tháng đầu năm 2012.

Minh Thư

thunm

Theo Trí thức trẻ/HSX, VE2

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên