TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TV3, SGC: KQKD cả năm 2012

28-01-2013 - 23:33 PM | Doanh nghiệp

TV3, SGC: KQKD cả năm 2012

Lũy kế cả năm 2012, TV3 đạt 192,57 tỷ đồng doanh thu, giảm 9% và lợi nhuận sau thuế đạt 12,54 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2011. EPS năm 2012 đạt 3.710 đồng.

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 3 (TV3) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Theo đó, doanh thu thuần quý 4/2012 đạt 101,67 tỷ đồng, tăng 9% và lợi nhuận sau thuế đạt 10,98 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Do chủ động tiết kiệm chi phí nên đã góp phần làm tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2011.

Lũy kế cả năm 2012, TV3 đạt 192,57 tỷ đồng doanh thu, giảm 9% và lợi nhuận sau thuế đạt 12,54 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2011. EPS năm 2012 đạt 3.710 đồng.

So với kế hoạch ĐHCĐ giao phó đạt 180,02 tỷ đồng doanh thu và 12,75 tỷ đồng, kết thúc năm 2012 TV3 đã hoàn thành  vượt chỉ tiêu doanh thu còn lợi nhuận hoàn thành được 95% kế hoạch năm.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

101.67

93.69

8.52%

192.57

212.09

-9.20%

LNTT

14.61

12.65

15.49%

16.7

19.8

-15.66%

LNST

10.98

9.48

15.82%

12.54

14.82

-15.38%

EPS (đồng)

3.249

2.804

 

3.710

4.383

 

Công ty Cổ Phần xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Quý 4/2012 doanh thu thuần đạt 59,62 tỷ đồng, tăng 11.26% và lợi nhuận sau thuế đạt 5,99 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2012, SGC đạt 179,47 tỷ đồng doanh thu, giảm 9% và lợi nhuận sau thuế đạt 16,67 tỷ đồng, giảm 64% so với năm 2011. EPS cả năm 2012 đạt 2.332 đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh của đại hổi cổ đông giao phó đạt 220 tỷ đồng doanh thu và 35 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, kết thúc năm 2012 SGC đã hoàn thành được 90% doanh thu và 48% lợi nhuận so với kế hoạch năm.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

59.62

53.63

11.26%

179.47

197.69

-9.22%

LNTT

6.33

7.84

-19.26%

19.52

48.47

-59.73%

LNST

5.99

8.07

-25.77%

16.67

46.83

-64.40%

EPS (đồng)

338

1.129

 

2.332

7.488

 


Hồng Vân

cucpth

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên