TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TV4: 07/09, GDKHQ mua trái phiếu chuyển đổi tỷ lệ 10:1,01

31-08-2011 - 07:30 AM | Doanh nghiệp

TV4: 07/09, GDKHQ mua trái phiếu chuyển đổi tỷ lệ 10:1,01

10 cổ phiếu được nhận 10 quyền, 10 quyền được mua 1,01 trái phiếu chuyển đổi.

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã CK: TV4) thông báo ngày 09/09/2011 là ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Quyền mua trái phiếu chuyển đổi.

Theo đó, từ ngày 16/09/2011 đến 30/09/2011 công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Công ty thực hiện quyền mua đối với 510.000 trái phiếu chuyển đổi tỷ lệ 10:1,01. Giá phát hành là 100.000 đ/trái phiếu.

Trái phiếu chuyển đổi có thời hạn 2 năm kể từ ngày phát hành. Bắt buộc chuyển đổi 50% vào ngày tròn năm thứ nhất của ngày phát hành và 50% còn lại vào ngày tròn năm thứ hai của ngày phát hành. Lãi suất: 12%/ năm. Kỳ hạn trả lãi: Hàng năm kể từ ngày phát hành

Giá chuyển đổi bằng 70% giá thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu (trung bình giá giao dịch bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua trái phiếu) nhưng không cao hơn 12.500 đồng và không thấp hơn mệnh giá.

Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu sẽ dao động từ 1:10 đến 1:8 tức là 1 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành từ 8 đến 10 cổ phiếu, đồng thời tuân theo điều khoản chống pha loãng và làm tròn cổ phiếu.

Giá chuyển đổi sau khi có các yếu tố gây pha loãng cổ phiếu bằng giá chuyển đổi trước khi pha loãng nhân với tỷ lệ giá thị trường của cổ phiếu đã bị điều chỉnh sau khi có yếu tố gây pha loãng và giá cổ phiếu trước khi bị pha loãng. Tương ứng với giá chuyển đổi chống pha loãng, tỷ lệ chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo giá chuyển đổi.

Tại thời điểm chuyển đổi, nếu giá chuyển đổi cao hơn giá thị trường, Hội đồng quản trị sẽ xem xét điều chỉnh giảm giá thực hiện. Mức cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định nhưng không vượt quá 20% giá bình quân của 10 phiên liên tiếp trước ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện chuyển đổi.

Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị

Số lượng trái phiếu từ chối mua, trái phiếu lẻ sẽ do Hội đồng quản trị phân phối với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, theo điều kiện chuyển đổi tương đương với cổ đông hiện hữu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 30/09/2011 đến ngày 21/10/2011

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua: Từ ngày 28/09/2011 đến ngày 25/10/2011

Trần Dũng

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên