TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TVC chốt quyền mua cổ phiếu giá 10.000 đồng tỷ lệ 1:1 và cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8,5%

26-05-2015 - 14:55 PM | Doanh nghiệp

TVC chốt quyền mua cổ phiếu giá 10.000 đồng tỷ lệ 1:1 và cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8,5%

Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/CP và mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 850 đồng cổ tức bằng tiền.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt (TVC)

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2015

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

-  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 6.900.000 cổ phiếu

-  Giá phát hành: 10.000 đồng

-  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

Số lượng cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 16/06/2015 đến ngày 26/06/2015.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần và không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 16/06/2015 đến ngày 06/07/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 850 đồng)

- Thời gian thực hiện: 19/06/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức, chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức, chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt.

PV

Theo InfoNet/VSD

Trở lên trên