TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

V11: Kiểm toán không thể đưa ra ý kiến nhận xét về BCTC 2012

08-04-2013 - 07:11 AM | Doanh nghiệp

V11: Kiểm toán không thể đưa ra ý kiến nhận xét về BCTC 2012

Có quá nhiều vấn đề ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán viên nên AASC đã không thể đưa ra ý kiến nhận xét về BCTC 2012 của V11. Kết thúc năm 2012, V11 lỗ tiếp 10,2 tỷ đồng.

CTCP Xây dựng số 11 (UpCOM:V11) công bố báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

Theo đó, có nhiều vấn đề ảnh hưởng đến ý kiến của kiểm toán viên.

Tính đến 31/12/2012, V11 lỗ lũy kế 37,9 tỷ đồng và các vấn đề liên quan đến các khoản phải thu, phải trả và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang nêu trên đã dẫn tới việc nghi nhờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Do ảnh hưởng trọng yếu của những vấn đề ảnh hưởng đến ý kiến của kiểm toán viên như trên, AASC đã không thể đưa ra ý kiến nhận xét về báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2012.

Tại báo cáo này, kết thúc năm 2012, V11 đạt 189,245 tỷ đồng doanh thu thuần giảm nhẹ so với cùng kỳ. Nhờ tỷ trọng giá vốn hàng bán giảm nên lợi nhuận gộp đạt 10,98 tỷ đồng tăng hơn 6 tỷ đồng so với năm 2011.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm mạnh trong khi các khoản chi phí vẫn ở mức cao nên V11 lỗ thuần 18,22 tỷ đồng. Nhờ khoản lãi khác tăng đột biến đạt hơn 8 tỷ đồng nhờ thanh lý tài sản (cùng kỳ lãi khác chỉ đạt 1,46 tỷ đồng) nên V11 còn lỗ sau thuế 10,2 tỷ đồng. Năm 2011, V11 lỗ ròng 29,5 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2012, LNST chưa phân phối của công ty đang âm 37,96 tỷ đồng.

BCTC kiểm toán 2012

Trần Dũng

thanhtu

Theo Trí thức trẻ/V11

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên