TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

V21: LNST cả năm đạt 2,05 tỷ đồng LNST, hoàn thành 30% kế hoạch năm

05-02-2013 - 15:21 PM | Doanh nghiệp

V21: LNST cả năm đạt 2,05 tỷ đồng LNST, hoàn thành 30% kế hoạch năm

Năm 2012, V21 đạt 312,34 tỷ đồng doanh thu, giảm 26% và lợi nhuận sau thuế đạt 2,05 tỷ đồng, giảm 50% so với năm 2011. EPS cả năm 2012 đạt 1.205 đồng.

Công ty Cổ phần Vinaconnex 21 (V21) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Doanh thu thuần đạt 156,03 tỷ đồng, giảm 30% và lợi nhuận sau thuế đạt 1,11 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ quý 4/2011.

Tỷ trọng giá vốn bán hàng trên doanh thu là 93% cùng kỳ là 97% nên dẫn  đến lợi nhuận gộp đạt 10,26 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong kỳ, các khoản chi phí đều tăng mạnh như chi phí tài chính tăng 120%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2012, V21 đạt 312,34 tỷ đồng doanh thu, giảm 26% và lợi nhuận sau thuế đạt 2,05 tỷ đồng, giảm 50% so với năm 2011. EPS cả năm 2012 đạt 1.205 đồng.

So với kế hoạch kinh doanh của ĐHCĐ giao phó đạt 428,31 tỷ đồng doanh thu và 9,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, kết thúc năm 2012 đạt 73% kế hoạch doanh thu và 31% lợi nhuận năm.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

156.03

221.68

-29.61%

312.34

424.32

-26.39%

Giá vốn

145.77

214.09

 

283.62

397.91

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

93.42%

96.58%

 

90.80%

93.78%

 

Lợi nhuận gộp

10.26

7.59

35.18%

28.71

26.41

8.71%

LNTT

1.53

3.28

-53.35%

2.82

5.45

-48.26%

LNST

1.11

2.45

-54.69%

2.05

4.06

-49.51%

EPS ( đồng)

650

1.439

 

1.205

2.389

 

Hồng Vân

cucpth

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên