TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VBC: Thông qua kế hoạch đạt gần 17 tỷ đồng LNTT năm 2013

02-04-2013 - 13:56 PM | Doanh nghiệp

VBC: Thông qua kế hoạch đạt gần 17 tỷ đồng LNTT năm 2013

VBC lên kế hoạch trong năm 2013 đạt 525,59 tỷ đồng doanh thu và 16,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Công ty Cổ phần Nhựa Bao Bì Vinh (VBC) thông báo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013.

Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 đạt 566 tỷ đồng doanh thu  và vượt 25% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận đạt 20,53 tỷ đồng, thu nhập bình quân của CBCNV đạt 6 triệu đồng/ người/tháng.

Năm 2012 mặc dầu nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty đó hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 152% so với kế hoạch, vì vậy Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHCĐ thường niên năm 2012 điều chỉnh mức trả cổ tức năm 2012 từ 17% lên 25%.

Thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ, trong nhiệm kỳ qua hội đồng quản trị đã thực hiện thành công việc niêm yiết cổ phiếu VBC lên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội và tăng vốn điều lệ từ 18 tỷ lên 30 tỷ.

Đầu tư trong năm 2012: Trong nhiệm kỳ qua công ty đó đầu tư tăng năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. Tổng giá trị đầu tư trong nhiệm kỳ là 71,620 tỷ đồng, đặc biệt là hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 nhà máy bao bì tại Nghi xuân, Hà tỉnh đạt hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

 VBC lên kế hoạch đặt chỉ tiêu trong năm 2013:

TT

Nội dung

Đvt

Chỉ tiêu kế hoạch

Ghi chú

1

Sản lượng sản xuất

Bao

90.080.000

 

2

Giá trị sản xuất

Đồng

525.598.836.364

 

3

Doanh thu

Đồng

525.598.836.364

 

4

Chi phí

Đồng

502.964.661.093

 

5

Lợi nhuận trước thuế

Đồng

22.634.175.270

 

6

Thuế TN doanh nghiệp

Đồng

5.658.543.818

25%

7

Lợi nhuận sau thuế

Đồng

16.975.631.452

 

8

Thu nhập bình quân của lao động

Đồng/tháng

5.812.346

 

Kế hoạch năm 2013 và nhiệm kỳ tới:

- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và bộ máy quản lý công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đã đưa ra.

- Tiếp tục mở rộng đầu tư khi có cơ hội. Mở rộng cơ cấu sản phẩm cùng ngành nghề, tìm kiếm sản phẩm mới để tiến tới tăng thị phần doanh thu so với bao xi măng hiện tại.

- Thường xuyên bổ sung, sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ đảm bảo việc quản lý điều hành các hoạt động của công ty thực sự có hiệu quả cao.

Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/VBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên