TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VC1: Ước đạt 21,9 tỷ đồng LNTT 6 tháng, bằng 24,3% kế hoạch năm

08-07-2011 - 10:34 AM | Doanh nghiệp

VC1: Ước đạt 21,9 tỷ đồng LNTT 6 tháng, bằng 24,3% kế hoạch năm

6 tháng cuối năm công ty đặt kế hoạch 68,21 tỷ đồng LNTT.

Sáng ngày 05/7/2011, Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VC1) đã tổ chức “Hội nghị sơ kết kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011” tại Trụ sở công ty.

Theo nội dung Báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 của Công ty, 6 tháng đầu năm công ty ước đạt 21,9 tỷ đồng LNTT tương đương hoàn thành 24,3% kế hoạch cả năm và tăng 21,61% so với cùng kỳ. Khoản lợi nhuận này đã bao gồm cả giá trị tạm tính từ dự án đầu tư của công ty.

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

KH 2011

TH 6 tháng đầu 2011

Tỷ lệ so với KH năm

Tỷ lệ so với cùng kỳ

Giá trị SXKD

Tỷ.đ

900

396.5

44.06%

110.1%

Doanh thu (*)

Tỷ.đ

700

289.9

41.4%

125.9%

Doanh thu tiền về

Tỷ.đ


385.74LNTT(*)

Tỷ.đ

90.0

21.9

24.3%

121.61%

(*) Phần Doanh thu và lợi nhuận trước thuế trên bao gồm cả giá trị tạm xác nhận từ dự án đầu tư của Công ty

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2011 Công ty đề ra các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

KH 2011

KH 6 tháng cuối

Giá tr ị SXKD

Tỷ.đ

900

513.5

Doanh thu

Tỷ.đ

700

410.1

LNTT

Tỷ.đ

90.0

68.21

Lộc Anh

Theo VC1

thanhhuong

Trở lên trên