TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VC2: 6 tháng đầu năm 2011 hoàn thành 32% kế hoạch lợi nhuận năm

26-07-2011 - 10:55 AM | Doanh nghiệp

VC2: 6 tháng đầu năm 2011 hoàn thành 32% kế hoạch lợi nhuận năm

Năm 2011 CTCP Xây dựng số 2 –Vinaconex (mã CK; VC2) đặt mục tiêu đạt 50,7 tỷ đồng LNTT, kết quả 6 tháng đạt 16,1 tỷ đồng LNTT hoàn thành 32%.

CTCP Xây dựng số 2 –Vinaconex vừa tổ chức buổi sơ kết, đánh giá về tình hình thực hiện SXKD trong 6 tháng đầu năm 2011, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2011.

 

Qua 6 tháng đầu năm 2011, tình hình kinh tế trong nước có những diễn biến phức tạp, lạm phát tăng cao, tỷ giá biến động, các loại vật tư chủ yếu tăng nhanh ảnh hưởng xấu đến kết quả hoạt động xây lắp. Nhận định trước được những khó khăn này, Ban Lãnh đạo Công ty VC2 đã hoạch định chiến lược kinh doanh của năm 2011: “Phát triển trầm ổn và bảo toàn lực lượng”, với chủ trương chọn lọc công trình thi công đồng thời thu hồi vốn các công trình còn tồn đọng, đảm bảo an toàn tài chính. Qua đó, sau 6 tháng đầu năm 2011 Công ty đã đạt được những kết quả SXKD như sau:

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Các chỉ tiêu chính

Kế hoạch năm 2011

Kế hoạch và thực hiện

Quý II

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2011

Tỷ lệ % t.h so với KH 2011

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ % t.h

1.

Tổng giá trị SXKD

1.323.039

301.248

234.650

78%

491.416

37%

2.

Tổng doanh thu

1.011.265

270.098

199.416

74%

335.192

33%

3.

Tổng LNTT

50.699

10.000

8.564

86%

16.108

32%

7.

Đầu tư phát triển

429.000

33.230

1.312

4%

13.937

3%

 

 

 

Với kết quả đạt được sau 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm 2011 dự báo nền kinh tế còn nhiều khó khăn, chưa có dấu hiệu phục hồi, Ban Lãnh đạo Công ty VC2 đã điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp với mục tiêu duy trì ổn định sản xuất, củng cố nhân lực và bảo tồn vốn năm 2011. Các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm như sau:
 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Các chỉ tiêu chính

Kế hoạch năm 2011

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2011

Kế hoạch 6 tháng cuối năm

KH 2011 (Dự kiến điều chỉnh)

1.

Tổng giá trị SXKD

1.323.039

491.416

590.800

1.082.216

2.

Tổng doanh thu

1.011.265

335.192

513.000

848.192

3.

Tổng LNTT

50.699

16.108

26.000

41.108

7.

Đầu tư phát triển

429.000

13.937

38.300

52.237

Gia Hân

Theo VC2

thuatvk

Trở lên trên