TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VC2: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2009 đạt hơn 21 tỉ đồng

17-07-2009 - 08:27 AM | Doanh nghiệp

VC2: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2009 đạt hơn 21 tỉ đồng
Dự án Hanoi Plaza Hotel, Trần Duy Hưng, HN VC2 đang xây dựng

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (mã CK: VC2) đã sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009 đạt hơn 21 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế bằng 53% kế hoạch năm

Theo báo cáo của Vinaconex 2, tổng doanh thu công ty này đạt được trong 6 tháng đầu năm 2009 gần 332 tỉ đồng bằng 49% so với kế hoạch năm, so với 6 tháng đầu năm 2008 tăng 26%.

 

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng năm 2009 đạt 21,244 tỉ đồng bằng 53% kế hoạch năm, tăng 2,64% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Quý 2/2009 VC2 đạt 11,595 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 42,6% so với quý 2 năm ngoái (8,131 tỉ đồng), tăng 20% so với quý 1/2009.

 

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2008

Kế hoạch SXKD năm 2009

6 tháng đầu

năm 2009

Tăng trưởng so với năm 2008

(%)

Kết

quả SXKD

TH

so với KH

năm (%)

Tổng giá trị SXKD

Tr.đồng

369.629

806.396

470.374

58%

127,26%

Tổng doanh thu

Tr.đồng

263.300

680.480

331.927

49%

126,06%

Lợi nhuận trước thuế

Tr.đồng

20.697

40.000

21.244

53%

102,64%

Tỷ suất cổ tức

%

18

18

18

100%

100,00%

 

Năm 2009, Vinaconex 2 đặt ra chỉ tiêu 481,846 tỉ đồng doanh thu 6 tháng cuối năm và tăng kế hoạch doanh thu cả năm lên 813,773 tỉ đồng (tăng 19,6% so với kế hoạch trước là 680,48 tỉ đồng).

 

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng cuối năm dự kiến 24,388 tỉ đồng và cả năm khoảng 45,6 tỉ đồng, (tăng 14% so với kế hoạch trước là 40 tỉ đồng). Tỷ suất cổ tức giữ nguyên 18%.

 

K.T

Theo Vinaconex 2

thuatvk

Trở lên trên