TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VC2: Quý I đạt 434 triệu đồng LNTT

12-04-2012 - 08:29 AM | Doanh nghiệp

VC2: Quý I đạt 434 triệu đồng LNTT

Quý II công ty đặt kế hoạch 8,47 tỷ đồng LNTT.

Chiều ngày 11/04/2012, Công ty CPXD số 2 - Vinaconex (VC2) đã tổ chức “Hội nghị sơ kết công tác SXKD Quý I, triển khai nhiệm vụ SXKD Quý II năm 2012 và bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ”.

Trước tình hình đó Ban Lãnh đạo Công ty vẫn xác định mục tiêu chính là chọn lọc công trình thi công đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi vốn các công trình còn tồn đọng, đảm bảo an toàn tài chính. Qua đó kết thúc Quý I/2012 tình hình SXKD của Công ty đạt được như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu

chủ yếu

Thực hiện Quý I/2012

Tỷ lệ % thực hiện so với

KH 2012

Tỷ lệ % so với cùng kỳ 2011

Tổng giá trị SXKD

227.065

22%

88%

Tổng Doanh thu

136.677

18%

108%

Tổng LNTT

434

1%

6%

Tiền về

217.350

24%

94%

Nộp NSNN

-

-

-

Tỷ lệ cổ tức

18%

100%

100%

Vốn điều lệ BQ

80.000

67%

100%

Đầu tư phát triển

26.310

26%

208%

LĐ sử dụng BQ (Người)

2.500

100%

100%

Thu nhập BQ NLĐ

5,600

93%

156%

Ban Lãnh đạo Công ty đặt ra các chỉ tiêu SXKD cho Quý II năm 2012 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu

chủ yếu

Kế hoạch 2012

Thực hiện
Quý I

Kế hoạch
Quý II

Tổng giá trị SXKD

1.018.000

227.065

345.905

Tổng Doanh thu

752.500

136.677

258.594

Tổng LNTT

33.500

434

8.467

Tiền về

915.764

217.350

238.750

Nộp NSNN

-

-

-

Tỷ suất cổ tức

18%

18%

18%

Vốn điều lệ BQ

120.000

80.000

80.000

Đầu tư phát triển

102.000

26.310

25.898

LĐ sử dụng BQ (Người)

2.500

2.500

2.500

Thu nhập BQ NLĐ

6,000

5,600

5,600

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VC2

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên