TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VC2, V12: KQKD quý 2/2012

29-07-2012 - 22:13 PM | Doanh nghiệp

VC2, V12: KQKD quý 2/2012

6 tháng đầu năm, VC2 đạt 408,94 tỷ đồng doanh thu, giảm 24% và LNST đạt 5,96 tỷ đồng ( trong đó lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 6,53 tỷ đồng, giảm 47%) so với năm 2011.

Công ty Cổ phần xây dựng số 2 (VC2) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2012

Quý 2/2012 doanh thu thuần đạt 265,95 tỷ đồng, tăng 37% và LNST đạt 5,77 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng qúy 2/2011.

Tỷ trọng giá vốn bán hàng trên doanh thu thuần là 90% so cùng kỳ là 86% nên lợi nhuận gộp đạt 24,21 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng đầu năm, VC2 đạt 408,94 tỷ đồng doanh thu, giảm 24% và LNST đạt 5,96 tỷ đồng trong đó lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 6,53 tỷ đồng, giảm 47% so với năm 2011.

Năm 2012, VC2 lên kế hoạch đạt 752,5 tỷ đồng doanh thu và 33,5 tỷ đồng LNST, mức chi cổ tức dự kiến đạt 18%.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QII/2012

QII/2011

Thay đổi

6T/2012

6T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

265.95

193.62

37.36%

408.94

329.39

24.15%

Giá vốn

241.75

167.8

 

371.98

287

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

90.90%

86.66%

 

90.96%

87.13%

 

LN gộp

24.21

25.81

-6.20%

36.96

42.39

-12.81%

DT tài chính

1.3

3.37

-61.42%

5.01

5.67

-11.64%

Chi phí tài chính

8.69

6.7

29.70%

16.45

10.79

52.46%

Chi phí QL DN

9.35

13.91

-32.78%

17.62

21.29

-17.24%

Lợi nhuận thuần

7.46

8.58

6.18%

7.89

15.98

-50.63%

Lợi nhuận khác

0.05

0.56

-91.07%

0.17

0.71

-76.06%

LNTT

7.5

9.74

-23.00%

8.07

16.68

-51.62%

LNST

5.57

6.87

-18.92%

5.96

12.52

-52.40%

LNST công ty mẹ

5.77

6.74

-14.39%

6.53

12.27

-46.78%

EPS (đồng)

487

861

 

551

1.55

 

Công ty Cổ phần xây dựng số 12 (V12) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2012

Doanh thu quý 2/2012 đạt 157,12 tỷ đồng, tăng 10% và LNST đạt 2,91 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình: Tình hình kinh tế thế giới và trong nước biến động làm cho lãi suất, tỷ giá, lạm phát, giá cả nguyên vật liệu đầu vào và chi phí dịch vụ tăng cao vẫn chưa có chiều hướng giảm xuống ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Kết quả, 6 tháng đạt 327,83 tỷ đồng doanh thu, tăng 18,37% và LNST đạt 5,96 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 5,11 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2011.

EPS 6 tháng đạt 878 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QII/2012

QII/2011

Thay đổi

6T/2012

6T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

157.12

142.82

10.01%

327.83
276.96
18.37%

LNTT

4.3

6.21

-30.76%

8.21

11.36

-27.73%

LNST

3.04

4.63

-34.34%

5.96

8.49

-29.80%

LNST công ty mẹ

2.91

3.96

-26.52%

5.11

7.25

-29.52%

EPS (đồng)

501

682

 

878

1.246

 

 Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên