TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VC5, TST: KQKD hợp nhất quý 3/2012

17-11-2012 - 20:30 PM | Doanh nghiệp

VC5, TST: KQKD hợp nhất quý 3/2012

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2012, VC5 đạt 445,21 tỷ đồng doanh thu, giảm 16% và LNST đạt 5,57 tỷ đồng trong đó lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 5,2 tỷ đồng, giảm 45% so với năm 2011.

 Công ty Cổ phần xây dựng số 5 (VC5) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Doanh thu quý 3/2012 đạt 120,04 tỷ đồng, giảm 20% và công ty lãi ròng đạt 2,9 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình: Công ty con được hợp nhất trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty là Công ty cổ phần xây lắp và trang trí nội thất Việt Nam, với ngành nghề kinh doanh chính là thi công xây lắp và trang trí nội thất nên cũng bị ảnh hưởng bởi khó khăn của nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói riêng.

Một trong nhưng khó khăn lớn nhất là sự cắt giảm đầu tư công của Chính Phủ, sự bất ổn của giá cả nguyên vật liệu đầu vào và lãi suất ngân hàng làm chi phi phí tài chính tăng đột biến, tăng 86,66% so với cùng kỳ năm ngoái.  Mặc dù, Công ty đã cố gắng tiết kiệm và cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm 1,25 tỷ đồng tương đương giảm 30,17% so với cùng kỳ năm 2011, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 1,04 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2012, VC5 đạt 445,21 tỷ đồng doanh thu, giảm 16% và LNST đạt  5,57 tỷ đồng trong đó lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 5,2 tỷ đồng, giảm 45% so với năm 2011.

EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 1.114 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QIII/2012

QIII/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

120.04

150.69

-20.34%

445.21

532.64

-16.41%

LNTT

3.93

5.15

-23.69%

7.06

13.67

-48.35%

LNST

2.94

3.99

-26.32%

5.57

10.37

-46.29%

LNST công ty mẹ

2.9

3.88

-25.26%

5.52

10.09

-45.29%

EPS (đồng)

589

798

 

1.114

2.075

 

Công ty Cổ phần  dịch vụ kỹ thuật Viễn Thông (TST) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Quý 3/2012 doanh thu thuần đạt 24,67 tỷ đồng, giảm 73% và LNST đạt 2,96 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2011 lỗ 9,66 tỷ đồng. LNST của riêng công ty mẹ đạt 2,7 tỷ đồng.

Giải trình: +Mặc dù doanh thu hợp nhất của quý 3/2012 giảm 73 % so với quý III năm 2011 nhưng cơ cấu doanh thu lại thay đổi tạo thuận lợi cho doanh nghiệp như doanh thu thương mại (vốn có tỷ suất lợi nhuận rất thấp chỉ 1% doanh thu) giảm đến 86% (với số tuyệt đối là hơn 69 tỷ đồng), và doanh thu bảo dưỡng cũng giảm 67% nhưng các loại doanh thu khác như xây lắp-lắp đặt tăng 98%, doanh thu sửa chữa ứng cứu tăng 27%, doanh thu khác tăng 102%.

+ Doanh thu tài chính tăng 162% do công ty TST hạch toán khoản thu nhập cổ tức năm 2011 từ đơn vị thành viên và lãi từ chênh lệch tỷ giá trong dịch vụ ủy thác nhập khẩu. 

+Chi phí tài chính giảm 91% so với cùng kỳ năm ngoái vì tại năm 2011 Công ty HTSV (công ty con của TST) đã phải chịu những khoản chênh lệch tỷ giá rất lớn từ việc nhập khẩu máy móc thiết bị.

+ Chi phí bán hàng giảm 134% do Công ty TST phân loại lại cho đúng tài khoản khoản chi phí liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng ủy thác nhập khẩu vốn phát sinh trong quý trước và do tại thời điểm quý III năm 2011 dịch vụ bán hàng thương mại là rất lớn nên chi phí bán hàng cũng phát sinh rất cao.

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp do cả Công ty TST và HTSV đều tiến hành cắt giảm mạnh mẽ các khoản chi tiêu.

Lũy kế 9 tháng, TST đạt 63,12 tỷ đồng doanh thu, giảm 65% so với cùng kỳ năm 2011 và lỗ ròng 5,9 tỷ đồng. Cùng kỳ lỗ 2,8 tỷ đồng.

Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/HNX

Trở lên trên