TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VC6, VCC-mẹ, CMS: Kết quả kinh doanh quý 2

30-07-2012 - 21:00 PM | Doanh nghiệp

VC6, VCC-mẹ, CMS: Kết quả kinh doanh quý 2

6 tháng đầu năm, công ty mẹ VCC đạt 291,18 tỷ đồng doanh thu, giảm 3% và LNST đạt 6,3 tỷ đồng, tăng nhẹ không đáng kể. EPS 6 tháng đạt 1.050 đồng.

Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (VC6) thông báo kết quả kinh doanh quý 2/2012.

Doanh thu thuần qúy 2/2012 đạt 129,19 tỷ đồng, tăng 7% và LNST đạt 1,54 tỷ đồng, giảm 18% so với quý 2/2011.

Theo giải trình VC6: LNST quý 2/2012 giảm so với cùng kỳ nguyên nhân do chi phí nguyên, nhiên , vật liệu và nhân công đầu vào tăng dẫn đến giá vốn và chi phí quản lý tăng.

Lũy kế 6 tháng, VC6 đạt 251,68 tỷ đồng doanh thu, tăng 11% và LNST đạt 2,68 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2011

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QII/2012

QII/2011

Thay đổi

6T/2012

6T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

129.19

120.82

6.93%

251.68

226.49

11.12%

LNTT

2.06

2.71

-23.99%

3.58

7.29

-50.89%

LNST

1.54

1.89

-18.52%

2.68

5.33

-49.72%

 Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC) thông báo kết quả kinh doanh quý 2/2012 của công ty mẹ

Theo đó, doanh thu thuần quý 2/2012 đạt 164,26 tỷ đồng, giảm 13% và LNST đạt 3,8 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giải trình:  Do 1 số công trình đã thi công và kết chuyển giá vốn năm 2011, trong quý 2/2012 được chủ đầu tư chấp nhận thanh toán phần chênh lệch giá vật  liệu và điều chỉnh tăng giá trị hợp đồng dãn đến lợi nhuận gộp tăng 35,72%, tuy nhiên do chi phí tài chính tăng cao làm cho LNST chỉ tăng 15,4%.

6 tháng đầu năm, VCC đạt 291,18 tỷ đồng doanh thu , giảm 3% và LNST đạt 6,3 tỷ đồng, tăng nhẹ không đáng kể. EPS 6 tháng  đạt 1.050 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QII/2012

QII/2011

Thay đổi

6T/2012

6T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

164.26

189.12

-13.15%

291.18

300.75

-3.18%

LNTT

5.17

4.49

15.14%

8.63

8.32

3.73%

LNST

3.8

3.19

19.12%

6.3

6.07

3.79%

EPS (đồng)

634

533

 

1.050

1.011

 

 Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng nhân lực và Dịch Vụ (CMS) thông báo kết quả kinh doanh quý 2/2012.

Doanh thu quý 2/2012 đạt 91,53 tỷ đồng, tăng 124% và LNST đạt 2,14 tỷ đồng, tăng 143% sp với quý 2/2011.

Giải trình: Do cuối năm 2011 và đầu năm 2012 công ty mới ký thêm 02 hợp đồng xây lắp nên doanh thu quý 2/2012 đạt 91,5 tỷ đồng, tăng 50,6 tỷ đồng so với quý 2/2011.

6 tháng đầu năm, CMS đạt 166,66 tỷ đồng doanh thu, tăng 103%  và LNST đạt 5,79 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QII/2012

QII/2011

Thay đổi

6T/2012

6T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

91.53

40.93

123.63%

166.66

82.1

103.00%

LNTT

2.85

1.11

156.76%

7.73

4.51

71.40%

LNST

2.14

0.88

143.18%

5.79

3.43

68.80%

Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên