TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VC7: 23/2 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 10% và họp ĐHCĐ

14-02-2012 - 17:54 PM | Doanh nghiệp

VC7: 23/2 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 10% và họp ĐHCĐ

Thời gian thực hiện chi cổ tức: 18/05/2012.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Xây dựng Số 7 (VC7)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/2/2012

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2012

Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 27/03/2012

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Vimeco - Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ mới và kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể năm 2012;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011;

+ Báo cáo hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo hết nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát;

+ Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012;

+ Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2011;

+ Kết quả phân phối thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 và phương án phân phối thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012;

+ Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Giám đốc Công ty;

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017;

+ Các vấn đề có liên quan khác.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 18/05/2012

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Xây dựng số 7.

Hải An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên