TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VC9: Lãi ròng cả năm hơn 19 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh

20-02-2013 - 07:20 AM | Doanh nghiệp

VC9: Lãi ròng cả năm hơn 19 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh

Năm 2012, VC9 đạt 865,08 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 5% và lãi ròng đạt 19,07 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2011. EPS cả năm 2012 đạt 1.630 đồng.

Công ty Cổ phần xây dựng Số 9 (VC9) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 đã hợp nhất.

Riêng quý 4/2012 doanh thu thuần đạt 318,86 tỷ đồng, tăng 7% và lãi ròng đạt 8,51 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ trọng giá vốn bán hàng trên doanh thu là 91% cùng kỳ là 88% nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 29,83 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ quý 4/2011.

 Theo giải trình của VC9 doanh thu thuần và giá vốn đều tăng mạnh trên 20 tỷ đồng tốc độ tăng của doanh thu chậm hơn tốc độ của giá vốn tương ứng 7,1% và 10,4% đã kéo lợi nhuận gộp giảm mạnh gần 6 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác đều giảm  làm cho tổng lợi nhuận giảm 27,3% hơn nữa phần thuế TNDN hiện hành trong năm được hoàn nhập từ tài sản TNDN hoãn lại, trong khi đó phần thuế TNDN hiện hành phát sinh trong quý 4/2011 là trên 13 tỷ đồng.

Năm 2012  VC9 đạt 865,08 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 5% và lãi ròng đạt 19,07 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2011. EPS cả năm 2012 đạt 1.630 đồng.

Kết thúc năm 2012 VC9 đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012 vào ngày 30/10/2012 vừa qua giảm xuống còn 781,89 tỷ đồng doanh thu và 17,83 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

318.86

297.69

7.11%

865.08

823.99

4.99%

Giá vốn

289.03

261.89

 

777.97

723.67

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

90.64%

87.97%

 

89.93%

87.83%

 

Lợi nhuận gộp

29.83

35.81

-16.70%

87.12

100.33

-13.17%

LNTT

9.57

13.16

-27.28%

26.19

35.37

-25.95%

LNST

9.59

5.29

81.29%

19.2

18.04

6.43%

LNST công ty mẹ

8.51

4.61

84.60%

19.07

17.77

7.32%

EPS ( đồng)

 

 

 

1.630

1.606

 

Hồng Vân

cucpth

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên