TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VCB: 26/2 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 12% và họp ĐHCĐ thường niên

06-02-2013 - 17:14 PM | Doanh nghiệp

VCB: 26/2 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 12% và họp ĐHCĐ thường niên

Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức: 28/03/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký:       Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/2/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng:       28/02/2013

2. Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

1. Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 28/03/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 6 năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 06/04/2013

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và định hướng năm 2013;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 và định hướng năm 2013;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và định hướng năm 2013;

+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012;

+ Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013;

+ Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập từ danh sách các Công ty kiểm toán;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;

+ Một số nội dung khác

thanhhuong

VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên