TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VCG: Lợi nhuận ròng Q1 đạt 75,5 tỷ đồng

11-05-2010 - 16:20 PM | Doanh nghiệp

VCG: Lợi nhuận ròng Q1 đạt 75,5 tỷ đồng

Quý 1/2010, VCG đạt 119,6 tỷ đồng LNST hợp nhất. Trong đó, phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 75,5 tỷ đồng, tương ứng với EPS đạt 408 đồng.

Tổng công ty Vinaconex (VCG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2010. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm nay, VCG đạt 2828,7 tỷ đồng doanh thu thuần – tăng 721,5 tỷ, tương ứng tăng 34,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp đạt 429,1 tỷ đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp qua đó tăng từ 11,9% lên 15,2%. Biên lợi nhuận gộp của riêng công ty mẹ trong quý 1 năm nay là 9,9%.

Doanh thu tài chính đạt 137,7 tỷ đồng, tăng 101,5 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng thêm 132,8 tỷ lên 221,3 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay là 203,7 tỷ đồng.

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý cũng tăng thêm 65,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 135,2 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 171,1 tỷ đồng, tăng 109,4 tỷ, tương ứng tăng 177,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 119,6 tỷ đồng, trong đó, phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 75,5 tỷ đồng và phần thuộc về cổ đông thiểu số là 44 tỷ đồng.

EPS quý 1 đạt 408 đồng.

Trong quý 1, doanh thu thuần và LNST của riêng công ty mẹ lần lượt là 484,6 tỷ và 73,6 tỷ đồng.
 
 
Cty mẹ
Kết quả hợp nhất
Chỉ tiêu (tỷ đồng)
10Q1
10Q1
09Q1
Chênh lệch
Doanh thu thuần
484.6
2828.7
2107.2
34.2%
Giá vốn hàng bán
436.6
2399.7
1857.3
29.2%
Lợi nhuận gộp
47.9
429.1
249.9
71.7%
Doanh thu tài chính
129.1
137.7
36.2
280.1%
Chi phí tài chính
88.9
221.3
88.6
149.9%
+ Chi phí lãi vay
81.0
203.7
77.3
163.5%
Chi phí bán hàng
0.9
93.6
52.2
79.2%
Chi phí QLDN
24.6
116.6
92.7
25.8%
Lợi nhuận thuần HĐKD
62.6
135.2
52.8
156.3%
Lợi nhuận khác
27.4
14.4
5.4
168.4%
LNTT
90.0
171.1
61.7
177.4%
LNST
73.6
119.6
46.3
158.2%
LNST của cổ đông cty mẹ
 
75.5
23.7
 
Kết quả kinh doanh của VCG
 
 
Quốc Thắng
Theo VCG

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên