TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VCSC: Thành cổ đông lớn của ĐT và XD Tây Hồ và ĐTXD Kinh doanh nhà Bến Thành

10-01-2013 - 09:38 AM | Doanh nghiệp

VCSC: Thành cổ đông lớn của ĐT và XD Tây Hồ và ĐTXD Kinh doanh nhà Bến Thành

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 4/1/2013.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt là cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ báo cáo về sở hữu cổ phiếu như sau:

1. Tên tổ chức đầu tư: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

2. Tên cổ phiếu sở hữu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ

3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giứ trước khi thực hiện giao dịch: 160.000 cổ phiếu, tỷ lệ 3,9%

4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 157.000 cổ phiếu

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 317.000 cổ phiếu, tỷ lệ 7,73%

6. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 4/1/2013.


Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt là cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà báo cáo về sở hữu cổ phiếu như sau:

1. Tên tổ chức đầu tư: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

2. Tên cổ phiếu sở hữu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành

3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giứ trước khi thực hiện giao dịch: 180.000 cổ phiếu, tỷ lệ 4,62%

4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 105.000 cổ phiếu

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 285.000 cổ phiếu, tỷ lệ 7,31%

6. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 4/1/2013.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/UBCKNN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên