TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VDS: Đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 40 tỷ đồng

19-03-2011 - 13:52 PM | Doanh nghiệp

VDS: Đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 40 tỷ đồng

VDS xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên kịch bản Vn-Index 420 – 580 điểm, giá trị giao dịch bình quân cao nhất 2.500~2.800 tỷ đồng

Sáng nay, ĐHCĐ thường niên năm 2011 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (MCK: VDS) đã diễn ra thành công. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung tất cả các tờ trình.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011 như sau:

Chỉ tiêu

Năm 2011

Năm 2010

% tăng trưởng so 2010

Tổng doanh thu

237,2 tỷ đồng

198,6 tỷ đồng

19,4%

Lợi nhuận thuần

52,7 tỷ đồng

25,5 tỷ đồng

106,7%

Lợi nhuận trước thuế

52,7 tỷ đồng

26,9 tỷ đồng

95,7%

Lợi nhuận sau thuế

40 tỷ đồng

20,9 tỷ đồng

91,3%

Cổ tức dự kiến

10%


N/a


VDS xây dựng kế hoạch dựa trên kịch bản Vn-Index 420 – 580 điểm, giá trị giao dịch bình quân cao nhất  2.500~2.800 tỷ đồng.

Số lượng tài khoản của khách hàng phấn đấu đạt 55.000 tài khoản; thị phần môi giới toàn thị trường 1,95%, thuộc nhóm 10 công ty dẫn đầu thị trường về thị phần môi giới ở HSX và nhóm 15 công ty dẫn đầu thị phần môi giới ở HNX.

Năm nay, VDS sẽ cơ cấu lại danh mục đầu tư. Một số cổ phiếu niêm yết VDS đang nắm giữ như sau: NBB, KSB, TIX, VMC, MTG, LSS, PVX, ITC, SC5. Về cổ phiếu chưa niêm yết, VDS có 3 khoản đầu tư lớn gồm: Công ty Bảo hiểm Nhà Rồng, 7,5% trong Bất động sản Exim, và một công ty Dược phẩm .

ĐH ĐCĐ đã thống nhất thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 349,8 tỷ đồng lên 524,7 tỷ đồng bằng cách chào bán cho cổ đông hiện hữu 17,5 triệu cổ phần theo tỷ lệ phân phối 2:1, giá chào bán 10.000 đồng/Cp. Việc phát hành tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, dịch vụ chứng khoán và tăng cường năng lực bảo lãnh phát hành; bổ sung nguồn vốn để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh khác.

Trong trường hợp cổ phần không phát hành hết cho cổ đông, VDS sẽ chào bán cho đối tác chiến lược.

Giải trình về chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2010 tăng khá mạnh so với năm 2009, lãnh đạo của VDS cho biết, để đảm bảo hoạt động kinh doanh, VDS phải mở rộng mạng lưới kinh doanh – năm qua đã mở 4 chi nhánh tại các thành phố lớn như: Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang, Chi nhánh Sài Gòn, đã làm tăng chi phí thuê mặt bằng từ  9 tỷ đồng lên 17 tỷ đồng. Đối với chi nhánh Sài Gòn, VDS đã rút số tầng thuê hoạt động từ 3 tầng xuống 2 tầng, chi nhánh cũng đã hòa vốn và bắt đầu cân đối thu chi.

Thêm vào đó, việc đẩy mạnh hoạt động môi giới thông qua việc thành lập nhiều phòng môi giới và nhân sự tăng để đáp ứng điều này đã làm tăng chi phí tiền lương từ 18 tỷ đồng năm 2009 lên khoảng 30 tỷ đồng năm 2010.

Ngoài ra, việc nâng tỷ lệ khấu hao cho tài sản cố định đã được đầu tư trong năm – trong năm đã đầu tư hơn 900 nghìn USD cho hệ thống công nghệ .

T. Sam

quynhnn

Trở lên trên