TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VFG: 28/2 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 10% và họp ĐHCĐ

20-02-2013 - 21:28 PM | Doanh nghiệp

VFG: 28/2 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 10% và họp ĐHCĐ

Thời gian thực hiện: 15/03/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (VFG)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/2/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2013

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: ngày 29/03/2013

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau.

- Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013;

2. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2012 đã kiểm toán;

3. Báo cáo công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012;

4. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2008-2012;

5. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và mức thù lao năm 2013;

6. Báo cáo kết quả phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2012;

7. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2013-2017;

8. Tờ trình phân phối LNST năm 2012;

9. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013;

10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ;

11. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/03/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu/người được ủy quyền làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt (hoặc chuyển khoản) tại Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam kể từ ngày 15/03/2013 và xuất trình Chứng minh nhân dân, giấy ủy quyền hợp lệ.

thanhhuong

VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên