TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VFR: LN ròng sau kiểm toán giảm 17%, Dự án 22 Phạm Ngọc Thạch đã được hạch toán?

15-04-2011 - 07:34 AM | Doanh nghiệp

VFR: LN ròng sau kiểm toán giảm 17%, Dự án 22 Phạm Ngọc Thạch đã được hạch toán?

Thứ nhất, doanh thu sau kiểm toán tăng 86,68 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận gộp của công ty điều chỉnh tăng thêm 18,91 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (VFR) thông báo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2010.

Đáng chú ý là lợi nhuận ròng sau kiểm toán của VFR chỉ đạt 20,96 tỷ đồng, giảm 4,26 tỷ đồng tương đương mức giảm 16,9% so với trước kiểm toán.

Chỉ tiêu 2010 chưa KT 2010 đã KT Chênh lệch
DT bán hàng 336.36 423.04 86.68
giá vốn 313.01 380.77 67.76
LN gộp 23.36 42.27 18.91
DT tài chính 14.93 12.93 -2
CP tài chính 13.72 12.52 -1.2
CP bán hàng 0 0 0
CP quản lý DN 11.32 20.18 8.86
LN thuần từ HĐKD 13.24 22.51 9.27
LN khác 19.14 1.67 -17.47
LN trước thuế 32.38 27.34 -5.04
Thuế TNDN 6.56 4.18 -2.38
LN ròng 25.22 20.96 -4.26

Nhiều nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch giữa kết quả trước và sau kiểm toán trong đó có 3 nguyên nhân trọng yếu. Cụ thể:

Thứ nhất, doanh thu sau kiểm toán tăng 86,68 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận gộp của công ty điều chỉnh tăng thêm 18,91 tỷ đồng.

Thứ hai, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 8,86 tỷ đồng.

Thứ ba và cũng là điểm đáng chú ý nhất là khoản lợi nhuận khác. Trước kiểm toán, công ty có 19,14 tỷ đồng LN khác. Theo giải trình của VFR từ nhận được lần 1 tiền chuyển nhượng nhà 22 Phạm Ngọc Thạch-Quận 3-TP.HCM. Tuy nhiên, trên báo cáo kiểm toán, khoản lợi nhuận khác chỉ đạt 1,6 tỷ đồng và đây chủ yếu là từ tiền bồi thường bảo hiểm, hợp đồng kinh tế. Hiện tại, VFR chưa có giải trình về con số chênh lệch này nhưng nhiều khả năng lợi nhuận từ chuyển nhượng nhà 22 Phạm Ngọc Thạch chưa được hạch toán trong năm 2010.

Lộc Anh
Theo VFR

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên