TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VGP: EPS cả năm đạt 2.820 đồng

31-01-2012 - 15:37 PM | Doanh nghiệp

VGP: EPS cả năm đạt 2.820 đồng

So với kế hoạch 21 tỷ đồng LNTT được ĐHCĐ giao phó, kết thúc năm 2011, VGP vượt 31,19%.

Công ty cổ phần Cảng Rau Quả (VGP) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2011.

Riêng doanh thu thuần quý 4/2011 đạt 144,62 tỷ đồng tăng 833,63%, LNST đạt 4,99 tỷ đồng giảm 61,44% so với cùng kỳ năm ngoái.

VGP giải trình chênh lệch LNST như sau:

- Lựa chọn hàng hóa phù hợp với điều kiện khai thác, kết hợp việc nhập khẩu hàng và tận dụng khai thác mặt bằng kho bãi nên sản lượng hàng hóa xuất nhập qua cảng tăng hơn năm trước. Doanh thu tăng nên LN thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 10,91%.

- Tận dụng nguồn vốn trong thời gian chờ các cơ quan duyệt thực hiện các dự án, công ty kinh doanh về tài chính đạt được LN tương đối cao, LNTC tăng 22,96% so với năm trước.

- Năm trước có phát sinh khoản tiền thu về nhượng bán bến phao nên thu nhập khác tăng, vì vậy LN khác năm nay giảm so với năm trước là 49,6%

Lũy kế cả năm 2011, VGP đạt 22,64 tỷ đồng LNST giảm 15,08% so với cùng kỳ năm trước.EPS cả năm đạt 2.820 đồng. So với kế hoạch 21 tỷ đồng LNTT được ĐHCĐ giao phó, kết thúc năm 2011, VGP vượt 31,19%.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2011

Q4/2010

Thay đổi

Năm 2011

Năm 2010

Thay đổi

Doanh thu thuần

144.62

15.49

833.63%

369.66

179.64

105.78%

Giá vốn

137.44

9.02


342.11

153.43


Tỷ trọng giá vốn/DT

95.04%

58.23%


92.55%

85.41%


LN gộp

7.18

6.47

10.97%

27.55

26.21

5.11%

DT tài chính

6.74

5.22


26.38

17.18

53.55%

Chi phí tài chính

2.14

0.99


6.48

3.39


Chi phí bán hàng

3.4

4.27


11.59

13.87


Chi phí QL DN

2.68

2.17


6.64

5.94


Lợi nhuận thuần

5.69

4.26


29.22

20.19


Lợi nhuận khác

0.02

12.02


0.02

13.24


LNTT

5.72

16.28


29.23

33.43


LNST

4.99

12.94

-61.44%

22.64

26.66

-15.08%

EPS đồng

626

1606


2.820

3.972


Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/vegeprot

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên