TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VGS: Đặt kế hoạch 14 tỷ đồng LNTT năm 2012

29-03-2012 - 14:21 PM | Doanh nghiệp

VGS: Đặt kế hoạch 14 tỷ đồng LNTT năm 2012

Đại hội đã thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2011 của VGS là 684 triệu đồng LNST.

Công ty cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS) công bố nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 họp vào ngày 17/03/2012.

Tại đại hội này báo cáo ĐHCĐ kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2012.

+ BCTC công ty Mẹ và BCTC hợp nhất tóm tắt năm 2011 của ban Tổng giám đốc đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính (AASC) và báo cáo của ban kiểm toán về tình hình hoạt động năm 2011.

Chỉ tiêu

Công ty Mẹ

Hợp nhất toàn công ty

1.Tổng doanh thu

2.067.095.964.349

2.632.851.740.696

2.Lợi nhuận trước thuế

4.082.864.057

1.123.606.890

3.Thuế TNDN phải nộp

439.484.606

439.484.606

4 . Lợi nhuận sau thuế

3.643.361.451

684.122.284

Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HDQT kiêm nhiệm : 5 triệu đồng/người/tháng.

- Thù lao cho Trưởng ban kiểm soát: 2 triệu đồng / người/ tháng.

- Thù lao cho ủy viên HĐQT và ủy viên ban kiểm soát chuyên trách: 1 triệu đồng/ người / tháng.

+ Kế hoạch cho năm 2012:

Năm 2012 đặtt ra kế hoạch doanh thu đạt 1.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 14 tỷ đồng.

Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/Vgpipe

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên