TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VIC: Công ty mẹ đạt 92,85 tỷ đồng LNST, tăng 425% so với cùng kỳ năm 2009

29-04-2010 - 07:00 AM | Doanh nghiệp

VIC: Công ty mẹ đạt 92,85 tỷ đồng LNST, tăng 425% so với cùng kỳ năm 2009

Trong quý I/2010, VIC đạt 161,27 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính.

C TCP Vincom (mã CK: VIC) công bố Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý I/2010 của công ty là 76,59 tỷ đồng, cao hơn 20,35% so với cùng kỳ năm 2009. Khoản danh thu này có được là từ cho thuê bất động sản đầu tư và dịch vụ kèm theo. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 60,85 tỷ đồng tương đương tăng tương ứng là 20,81% so với quý I/2009.

Nhờ khoản doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 110 tỷ đồng tương đương tăng 214,4% so với cùng kỳ nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý I/2010 đạt 99,76 tỷ đồng, tăng 340,6% so với mức 22,64 tỷ đồng doanh thu đạt được vào quý I/2009. Trong cơ cấu doanh thu tài chính, mảng lãi từ hoạt động cho vay là 41,75 tỷ đồng và khoản chênh lệch tỷ giá là 31,64 tỷ đồng.

Tổng LNST quý I/2010 là 92,85 tỷ đồng, tăng 425% so với quý I/2009.
Chỉ tiêu Quý I
Năm 2010 Năm 2009
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 76,59 63,64
Giá vốn 15,73 13,72
Lợi nhuận gộp 60,85 50,37
Doanh thu tài chính 161,27 51,29
Chi phí tài chính 90,43 59,88
Chi phí bán hàng 6,222 1,073
Chi phí quản lý 25,71 18,07
Lợi nhuận thuần 99,76 22,64
Lợi nhuận khác 4,968 0,449
LNST 92,845 17,681

Theo UBCKNN
 T.Hương

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên