TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VIC: Đạt 350 tỷ đồng Lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm 2011

29-08-2011 - 20:10 PM | Doanh nghiệp

VIC: Đạt 350 tỷ đồng Lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm 2011

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 586,8 tỷ đồng, tăng 21,62% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Vincom (VIC) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2011.

Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2011 đã hợp nhất của VIC đạt 860,05 tỷ đồng, tăng 200% so với cùng kỳ năm 2011. Chi phí giá vốn trong kỳ chiếm 35,53% doanh thu thuần trong khi cùng kỳ năm 2010 tỷ trọng này thấp hơn, chỉ đạt 28,86%.

Lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm 2011 đạt 554,47 tỷ đồng, tăng 171% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 586,8 tỷ đồng, tăng 21,62% so với cùng kỳ.

Chi phí tài chính giảm nhẹ 5% nhưng trong đó riêng chi phí lãi vay tăng 36% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, VIC lỗ 27,42 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh khác và lãi 74,7 tỷ đồng từ hoạt động liên doanh, liên kết.

Lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm 2011 của VIC đạt gần 350 tỷ đồng, tăng 230,6% so với cùng kỳ năm 2010. EPS 6 tháng đạt 951 đồng.

Chỉ tiêu 6T/2011 6T/2010 tăng/giảm
Doanh thu bán hàng 860.05 287.63 199.01%
Giá vốn 305.58 83
Gía vốn/DT Thuần 35.53% 28.86%
LN gộp 554.47 204.63 170.96%
DT tài chính 586.8 482.49 21.62%
CP tài chính 432.36 455.1 -5.00%
CP Lãi vay 384.92 282.75 36.13%
CP bán hàng 51.87 8.85
CP Quản lý 93 80.05
LN thuần  564.05 143.12 294.11%
LN khác -27.42 4.64 -690.95%
Lãi/ lỗ LD, LK 74.69 -18.49
LNTT 611.32 129.27 372.90%
LNST 461.62 89.17 417.69%
LNST của cty mẹ 349.35 105.67 230.60%
EPS (đồng) 951 313

Lộc Anh

thanhhuong

VIC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên