TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Vicem Bao bì Bỉm Sơn chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 10% và họp ĐHCĐ

22-03-2015 - 08:43 AM | Doanh nghiệp

Vicem Bao bì Bỉm Sơn chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 10% và họp ĐHCĐ

01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng cổ tức.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC)

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2015

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Cuối thàng 04/2015 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trên thư mời cổ đông)

Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty: Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nội dung Đại hội:

+ Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;

+ Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Bao cáo tài chính năm 2015;

+ Thông qua Điều lệ sửa đổi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Thời gian thực hiện: 24/06/2015

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn từ ngày 24/06/2015.

PV

Theo InfoNet/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên