TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Vinamilk nâng cổ tức bằng tiền 2011 lên 40%, sẽ tiến hành bầu lại HĐQT

23-03-2012 - 11:06 AM | Doanh nghiệp

Vinamilk nâng cổ tức bằng tiền 2011 lên 40%, sẽ tiến hành bầu lại HĐQT

Bà Mai Kiều Liên tiếp tục là chủ tịch. 2 tháng đầu năm 2012 chưa kiểm toán doanh thu tăng trưởng 30%, lợi nhuận tăng trưởng 22%.

Sáng ngày 23/03/2012, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của CTCP Sữa Việt Nam đang diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh. Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung trình tại Đại hội, trong đó nội dung cổ tức năm 2011 được điều chỉnh ngay trong Đại hội sau khi có ý kiến của các cổ đông nhỏ.

Trước đó, HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông cổ tức năm 2011 tỷ lệ bằng tiền 30%, trong đó VNM đã ứng trước 20% - tương đương 2.000 đồng/CP trong năm 2011; còn lại sẽ thực hiện chia sau Đại hội đồng cổ đông thông qua – dự kiến ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/04/2012.

Tuy nhiên, tại Đại hội, cổ đông nhỏ có ý kiến VNM nên tăng cổ tức lên 40%/mệnh giá bằng tiền, tương đương phần chia còn lại là 2.000 đồng/CP. Bên cạnh đó cũng có ý kiến khác về việc điều chỉnh tăng cổ tức năm 2011, không tăng cổ tức năm 2011 lên 40% mà thực hiện chia cổ phiếu thưởng. Chủ tọa đoàn đã đồng ý và điều chỉnh cổ tức năm 2011 lên 40% bằng tiền, đồng thời trong năm 2012 VNM tùy vào tình hình sẽ xin ý kiến cổ đông về việc chia thưởng cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc nâng cổ tức năm 2011 lên 40% bằng tiền.

Bà Mai Kiều Liên cho biết 2 tháng đầu năm 2012 chưa kiểm toán doanh thu tăng trưởng 30%, lợi nhuận tăng trưởng 22%. Nội địa không tăng trưởng không tăng như các năm trước, xuất khẩu tăng “quá là tốt”. 2 tháng đầu năm bao giờ cũng là mùa thấp điểm trong doanh thu và lợi nhuận của VNM do sức mua giảm.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2011 là 4,7 tỷ đồng trong đó HĐQT là 3,6 tỷ đồng (5 thành viên), BKS 960 triệu đồng (3 thành viên), Thư ký công ty 96 triệu đồng (2 thành viên). Thù lao HĐQT, BKS năm 2012 được thông qua là 5,2 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu chính năm 2012:

Chỉ tiêu

Năm 2011

Năm 2012 KH

% Tăng/giảm

Tổng doanh thu

22.071 tỷ đồng

26.480 tỷ đồng

+20%

Lợi nhuận trước thuế

4.979 tỷ đồng

5.625 tỷ đồng

+ 13%

Lợi nhuận sau thuế

4.218 tỷ đồng

4.690 tỷ đồng

+ 11,2%

Tổng vốn đầu tư


4.537 tỷ đồng


EPS (đồng)

7.717 đồngCổ tức dự kiến

30% bằng tiền

30% bằng tiền


Trong đó VNM sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 vào tháng 9/2012; đợt 2 là tháng 4/2013.

Định hướng doanh thu – lợi nhuận năm 2012 - 2016

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

2016

CAGR

Tổng doanh thu

22.071

26.480

31.780

38.130

45.760

54.900

20%

Lợi nhuận trước thuế

4.979

5.625

6.355

7.180

8.115

9.170

13%

Lợi nhuận sau thuế

4.218

4.690

5.230

5.720

6.180

6.870

10%

Đvt: Tỷ đồng

VNM cũng sẽ tiến hành bầu 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2012 – 2016. Kết quả bầu cử như sau:


HĐQT:

Bà Mai Kiều Liên – hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

Ông Lê Song Lai – đại diện SCIC

Ông Wang Eng Chin – đại diện F&N Dairy Investment

Ông Lê Anh Minh – Đại diện Dragon Capital

Bà Ngô Thị Thu Trang – Giám đốc Tài chính

Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương

Ông Nguyễn Trung Kiên và

Ông Nguyễn Anh Tuấn.

Quỳnh Nguyễn


duchai

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên