TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VIS: Đạt 88,76 tỷ đồng LNST 6 tháng, tăng 75,76% so với cùng kỳ

26-07-2011 - 00:18 AM | Doanh nghiệp

VIS: Đạt 88,76 tỷ đồng LNST 6 tháng, tăng 75,76% so với cùng kỳ

EPS 6 tháng đạt 2.959 đồng.

Xem cập nhật Báo cáo tài chính của các công ty

Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (VIS) thông báo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2011.

Qúy II/2011, công ty VIS đạt 981,12 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 31,08% so với cùng kỳ năm 2010. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chính đạt 78,21 tỷ đồng, tăng 16,82%.

Nguồn thu trong kỳ của công ty chủ yếu đạt được từ doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính, doanh thu tài chính đạt 2,87 tỷ đồng-không đáng kể và thu nhập khác gần như không có.

LNST quý II/2011 đạt 34,86 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2010.

Lũy kế 6 tháng công ty đạt 88,76 tỷ đồng LNST, tăng 75,76% so với cùng kỳ. EPS 6 tháng đạt 2.959 đồng.

Chỉ tiêu Q2/2011 Q2/2010 tăng/giảm 6T/2011 6T/2010 Tăng/giảm
Doanh thu bán hàng 981.12 748.49 31.08% 1984.81 1472.03 34.83%
Giá vốn 894.18 676.89
1790.09 1351.61 32.44%
Gía vốn/DT Thuần 91.14% 90.43%
90.19% 91.82% -1.78%
LN gộp 78.21 66.95 16.82% 178 110.36 61.29%
DT tài chính 2.87 4.21 -31.83% 7.1 8.62 -17.63%
CP tài chính 17.09 16.64
35.61 26.17
CP Lãi vay 16.07 10.67
34.09 17.92
CP bán hàng 10.61 6.41
19.64 11.78
CP Quản lý 5.95 9.26
10.46 12.87
LN thuần  47.43 38.84 22.12% 119.39 68.17 75.14%
LNST 34.86 28.12 23.97% 88.76 50.5 75.76%
Lộc Anh
 Theo HoSE

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên