TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VIX: Bầu Thụy đăng ký mua lại 17,31 triệu cổ phiếu từ 2 tv. HĐQT và 1 cổ đông lớn

12-04-2012 - 16:10 PM | Doanh nghiệp

VIX: Bầu Thụy đăng ký mua lại 17,31 triệu cổ phiếu từ 2 tv. HĐQT và 1 cổ đông lớn

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 10/4/2012 đến 10/6/2012.

Cổ đông lớn Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành là ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT thông báo giao dịch cổ phiếu như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Thụy-Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.140.000 cổ phiếu, chiếm 23,80% vốn điều lệ.

Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Bà Nguyễn Thị Mừng là vợ ông Thụy hiện là Thành viên HĐQT công ty

Số lượng cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 0

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 17.310.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24.450.000 cổ phiếu, chiếm 81,50% vốn điều lệ

Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 10/4/2012 đến 10/6/2012.

Cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành là bà Nguyễn Thị Vụ, Thành viên Hội đồng quản trị thông báo giao dịch cổ phiếu như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Vụ-Thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.400.000 cổ phiếu, chiếm 18% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.400.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu.

Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 10/4/2012 đến 10/6/2012.

Cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành là bà Nguyễn Thị Vui, Thành viên Hội đồng quản trị thông báo giao dịch cổ phiếu như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Vui-Thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.758.000 cổ phiếu, chiếm 23,53% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.683.900 cổ phiếu

Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Thị Mừng

Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: Chị gái

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 75.000 cổ phiếu, chiếm 0,25% vốn điều lệ

Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 10/4/2012 đến 10/6/2012.

Cổ đông lớn Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành là ông Bùi Xuân Thức thông báo giao dịch cổ phiếu như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Xuân Thức-Cổ đông lớn

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.046.000 cổ phiếu, chiếm 20,15% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.226.100 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 819.960 cổ phiếu, chiếm 2,73% vốn điều lệ

Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 10/4/2012 đến 10/6/2012.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/UBCKNN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên