TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VKP có ban Lãnh đạo mới

25-08-2008 - 16:36 PM | Doanh nghiệp

VKP có ban Lãnh đạo mới

Công ty CP Nhựa Tân Hóa (Mã CK: VKP) thông báo Ban lãnh đạo mới của công ty nhiệm kỳ 2008 – 2013.

Căn cứ vào:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ dông thường niên năm 2008 vào ngày 30/06/2008;

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa ngày 12/08/2008

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa thông báo thành phần Ban Lãnh đạo mới của Công ty cổ phần Nhựa Tân Hóa nhiệm kỳ 2008 – 2013. Cụ thể như sau: 

STT

Họ và  tên

Chức vụ đảm nhiệm

1

Bà Nguyễn Thị Minh Châu

Chủ tịch Hội đồng quản trị

2

Bà Đỗ Thị Lan Chi

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

3

Ông Nguyễn Huy Chính

Thư ký hội đồng quản trị

4

Ông Phạm Đức Trình

Trưởng Ban kiểm soát

5

Ông Nguyễn Huy Cao An

Giám đốc Công ty

6

Bà Huỳnh Lê Mỹ Thi

Kế toán trưởng Công ty – Phụ trách công bố thông tin

 

Ông Nguyễn Huy Cao An được bổ nhiệm làm giám đốc theo quyết định số 105/QĐ-HĐQT-TH-2008 ngày 20/08/2008, nhận bàn giao và chịu trách nhiệm điều hành kể từ ngày 01/09/2008.


Đồng thời công ty cũng thông báo giao dịch bán cổ phiếu của Nguyễn Hoàng Châu con ông Nguyễn Huy Chính -  ủy viên Hội đồng quản trị.

 

Ông Châu đã đăng ký bán 49.766 cổ phiếu (tỷ lệ 0,62%) trong thời gian từ 19/6 đến 19/7, tuy nhiên đã không bán được. Do không khớp được lệnh.

 
Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/8, VKP tăng 700 đ/CP lên 15.400 đ/CP với 165.590 đơn vị cổ phiếu được chuyển nhượng thành công.
 

Thanh Tú

thanhtu

Trở lên trên