TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VLA: 18/4 ĐKCC nhnận cổ tức bằng tiền 10% và họp ĐHCĐ

02-04-2013 - 06:30 AM | Doanh nghiệp

VLA: 18/4 ĐKCC nhnận cổ tức bằng tiền 10% và họp ĐHCĐ

Thời gian thực hiện: 20/05/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2013

- Lý do và mục đích:

+ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

+ Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2012

1. Tổ chức Đại hội cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết);

- Thời gian thực hiện: Dự kiến đầu tháng 5 năm 2013 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp);

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau đến Quý cổ đông;

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau đến Quý Cổ đông (kèm theo thư mời);

2. Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/05/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

thanhhuong

VSD

Trở lên trên