TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VLF: Xin ý kiến trả cổ tức 2010 tỷ lệ 25%, đặt kế hoạch 39 tỷ đồng LNST năm 2011

11-03-2011 - 09:18 AM | Doanh nghiệp

VLF: Xin ý kiến trả cổ tức 2010 tỷ lệ 25%, đặt kế hoạch 39 tỷ đồng LNST năm 2011

Mức cổ tức tối thiểu dự kiến 2011 là 20%/VĐL.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (VLF) thông báo tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tổ chức ngày 15/3 tới đây.

Theo nội dung tờ trình, HĐQT đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

ĐVT: đồng

Khoản Mục

Số tiền

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2010

45.005.841.667

Thuế TNDN

10.757.259.586

Lợi nhuận sau thuế

34.248.582.081

Phân phối lợi nhuận

Quỹ đầu tư phát triển (10%)

3.424.858.208

Quỹ dự phòng tài chính (5%)

1.712.429.104

Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)

1.712.429.104

Chia cổ tức 25%/VĐL bằng tiền mặt

26.000.000.000

Lợi nhuận giữ lại

1.398.865.665

Đề xuất kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2011 như sau:

ĐVT: đồng

Khoản Mục

Số tiền

Tổng lợi nhuận trước thuế

52.000.000.000

Thuế TNDN (25%)

13.000.000.000

Lợi nhuận sau thuế

39.000.000.000

Mức cổ tức tối thiểu

20%/VĐL

Minh Thành

Theo VLF

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên