TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VNA: Chi phí lãi vay lớn, quý II lỗ 3,55 tỷ đồng

25-07-2011 - 22:00 PM | Doanh nghiệp

VNA: Chi phí lãi vay lớn, quý II lỗ 3,55 tỷ đồng

Dư nợ ngắn hạn tại thời điểm kết thúc quý II đạt 430 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship (VNA) thông báo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2011.

Riêng quý II, VNA đạt 262 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 4,25%; Lợi nhuận gộp tăng 0,6%.

Doanh thu tài chính và thu nhập khác trong kỳ không đáng kể trên tổng doanh thu.

Trong kỳ, chi phí tài chính của công ty đạt 28,91 tỷ đồng trong đó chi phí lãi vay là 21,6 tỷ đồng.

Công ty lỗ 3,55 tỷ đồng quý II, giảm mạnh so với mức lãi 3,18 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng công ty đạt 4,28 tỷ đồng LNST, chỉ bằng 23,67% cùng kỳ.

Dư nợ ngắn hạn tại thời điểm kết thúc quý II đạt 430 tỷ đồng.

Chỉ tiêu Q2/2011 Q2/2010 tăng/giảm
Doanh thu bán hàng 261.99 251.31 4.25%
Giá vốn 226.08 215.61
Tỷ trọng giá vốn/DT thuần (%) 86.29% 85.79%
LN gộp 35.91 35.7 0.59%
DT tài chính 0.99 0.46 115.22%
CP tài chính 28.91 20.73
CP Lãi vay 21.6 18.17
CP bán hàng 4.86 5.66
CP Quản lý 8.16 6.56
LN Thuần -5.02 3.21
LN khác 0.26 0.4
LNST -3.55 3.18
Minh Thành
Theo VNA

thanhhuong

Trở lên trên