TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VNE: Giải trình LNST sau soát xét 6 tháng đầu năm 2010 giảm 10% so với trước soát xét

09-09-2010 - 17:02 PM | Doanh nghiệp

VNE: Giải trình LNST sau soát xét 6 tháng đầu năm 2010 giảm 10% so với trước soát xét

Doanh thu và chi phí tài chính có sự chênh lệch giữa báo cáo trước và sau soát xét do việc nắm giữ chéo cổ phiếu giữa công ty mẹ và các công ty con.

Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (mã VNE) giải trình chênh lệch kết quả trên BCTC hợp nhất trước và sau soát xét 6 tháng đầu năm 2010.

Theo đó, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2010 sau soát xét đạt 17,07 tỷ đồng, giảm 1,95 tỷ đồng tương đương hơn 10% so với con số trước soát xét.

Các nguyên nhân được VNE đưa ra là do doanh thu giảm hơn 922 triệu đồng do điều chỉnh giảm doanh thu thực hiện nội bộ, doanh thu tài chính giảm 836,5 triệu do trên báo cáo tài chính trước soát xét có ghi nhận giá trị cổ tức các công ty con thông báo trả bằng cổ phiếu cho kết quả hoạt động năm 2009 (bao gồm cổ tức từ các công ty VNECO 4, VNECO 5 và VNECO 8).

Chi phí tài chính tăng 959 triệu đồng do trên BCTC trước soát xét chưa điều chỉnh giảm khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính mà các công ty con đầu tư cổ phiếu VNE của công ty mẹ trong kỳ báo cáo. Cụ thể, điều chỉnh tăng chi phí tài chính do công ty VNECO 4 hoàn nhập dự phòng 522,97 triệu đồng, công ty DL Xanh Huế VNECO 406 triệu đồng...Ngoài ra còn có các điều chỉnh khác.

Nhưng thay đổi các chỉ tiêu trên đã làm LNST trên báo cáo tài chính quý I và II sau soát xét có sự thay đổi: Quý I/2010, LNST giảm 83,65 triệu đồng, quý II/2010, LNST giảm 1,867 tỷ đồng.


Quý II/2010 Lũy kế 6 tháng 2010
Trước soát xét Sau soát xét Thay đổi Trước soát xét Sau soát xét Thay đổi
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 80.67 79.75 -1% 148.1 147.18 -1%
Doanh thu tài chính 26.22 25.38 -3% 45.59 44.75 -2%
Doanh thu khác 1.04 1.04 0% 1.64 1.64 0%
Chi phí tài chính 23.29 24 3% 41.1 42 2%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 10.87 10.84 -0.3% 17.14 17.09 -0.3%
LNTT 15.74 14.1 -10% 22.6 20.66 -9%
LNST 12.76 11.34 -11% 18.74 17.04 -9%
LNST cổ đông công ty mẹ 13.03 11.16 -14% 19.02 17.07 -10%
EPS 410 352.68 -14% 599 539 -10%

Hoàng Ly
Theo HSX

phuongmai

Trở lên trên