TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VNM: 6 tháng công ty mẹ đạt 2.090 tỷ đồng LNST, tăng 19,7% so với cùng kỳ

26-07-2011 - 08:22 AM | Doanh nghiệp

VNM: 6 tháng công ty mẹ đạt 2.090 tỷ đồng LNST, tăng 19,7% so với cùng kỳ

Lợi nhuận của riêng Q2 là 1.093 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) thông báo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2011.
Qúy II/2011, VNM đạt 5.581 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 36,65% so với cùng kỳ năm 2010. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chính đạt 1694 tỷ đồng, tăng 24,19%.
LNST quý II đạt  1093.21 tỷ đồng, tăng 17,58% so với cùng kỳ năm 2010.

Lũy kế 6 tháng công ty đạt 2090,65 tỷ đồng LNST, tăng 19,72% so với cùng kỳ.
Chỉ tiêu Q2/2011 Q2/2010 tăng/giảm
Doanh thu bán hàng 5581.37 4084.31 36.65%
Giá vốn 3769.94 2639.52
Gía vốn/DT Thuần 67.55% 64.63%
LN gộp 1693.88 1363.91 24.19%
DT tài chính 198.11 123.23 60.76%
CP tài chính 130.66 38.54
CP Lãi vay


CP bán hàng 418.83 333.14
CP Quản lý 107.1 81.94
LN thuần  1235.41 1033.52 19.53%
LNST 1093.21 929.77 17.58%

 
Lộc Anh
Theo VNM

duchai

Trở lên trên