TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VNT, CAN-mẹ: KQKD quý 3/2012

19-11-2012 - 17:37 PM | Doanh nghiệp

VNT, CAN-mẹ: KQKD quý 3/2012

9 tháng đầu năm 2012, CAN đạt 228,52 tỷ đồng doanh thu, giảm 16% và LNST đạt 9,96 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2011. EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 1.992 đồng.

Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Ngoại Thương (VNT) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, quý 3/2012 VNT đạt 131,88 tỷ đồng doanh thu, tăng 8,5% và lợi nhuận sau thuế đạt 5,82 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ quý 3/2011.

Lũy kế 9 tháng, VNT đạt 385,26 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 3% và LNST đạt  20,97 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2011. EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 3.872 đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2012 được ĐHCĐ thông qua với tổng doanh thu 300 tỷ đồng, lãi trước thuế 25 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 20%.

Kết thúc quý 3/2012 VNT đạt 73% doanh thu và 84% lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch cả năm 2012.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QIII/2012

QIII/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

131.88

121.56

8.49%

385.26

373.5

3.15%

LNTT

7.28

7.49

-2.80%

26.66

20.94

27.32%

LNST

5.82

6.01

-3.16%

20.97

16.48

27.25%

EPS đồng

1.075

1.109

 

3.872

3.033

 

Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long (CAN) công bố kết quả kinh doanh công ty mẹ quý 3/2012 và 9 tháng đầu năm 2012.

Doanh thu quý 3/2012 đạt 64,34 tỷ đồng, giảm 31% và LNST đạt 2,43 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quý 3/2012 doanh thu tài chính không đáng kể, các khoản chi phí trong kỳ đều giảm theo doanh thu.

9 tháng đầu năm 2012, CAN đạt 228,52 tỷ đồng doanh thu, giảm 16% và LNST đạt 9,96 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2011. EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 1.992 đồng.

Năm 2012, CAN lên kế hoạch đạt 846,86 tỷ đồng doanh thu, 44,57 tỷ đồng LNTT và 33,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, dự kiến tỷ lệ chi cổ tức là 20%. Mức lương bình quân của CBCNV là 4,6 triệu đồng/ người/1 tháng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QIII/2012

QIII/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

64.34

93.94

-31.20%

228.52

272.43

-16.12%

LNTT

1.96

7.82

-74.94%

12.4

19.58

-36.67%

LNST

2.43

6.03

-59.70%

9.96

14.76

-32.52%

EPS đồng

486

1.206

 

1.992

2.953

 

Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/HNX

Trở lên trên