TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VNT, TMS, COM, ASP: Kết quả kinh doanh năm 2009

27-01-2010 - 15:18 PM | Doanh nghiệp

VNT, TMS, COM, ASP: Kết quả kinh doanh năm 2009

So với 35,19 tỷ đồng LNST năm 2008, LNST năm 2009 của COM đạt 26,29 tỷ đồng tương đương giảm 25,3%.

CTCP Giao nhận vận tải Ngoại Thương (mã CK: VNT): Quý IV/2009, doanh thu của công ty đạt 97,93 tỷ đồng, chiếm 33,32% doanh thu cả năm nhưng LNST đạt 4,475 tỷ đồng chỉ chiếm 21,7% tổng LNST do trong quý IV tỷ trọng giá vốn/ doanh thu thuần (94%) và chi phí khác cao.

Luỹ kế cả năm công ty đạt 293,91 tỷ đồng doanh thu và 20,62 tỷ đồng LNST giảm lần lượt 9,4% và 13% so với mức 324,31 tỷ đồng doanh thu và 23,68 tỷ đồng LNST đạt được năm 2008.

Mã CK

QIV/2009
(tỷ đồng)
Năm 2009
(tỷ đồng)

Doanh thu

LNST

DT

LNST

VNT

97,93

4,48

293,91

20,62

TMS

49,54

12,17

170,28

37,72

COM

843,56

33,16

2821,25

66,01

ASP

500,9

6,265

1.584

49,76

 
CTCP Kho vận giao nhận Ngoại thương (mã CK: TMS): Doanh thu quý IV/2009 của công ty đạt 49,54 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2008 nhưng lợi nhuận sau thuế đột biến tăng gấp đôi do có khoản lãi 5,815 tỷ đồng từ hoạt động liên doanh, liên kết.

Luỹ kế cả năm 2009, TMS đạt 170,28 tỷ đồng doanh thu, giảm 2,64% và 37,72 tỷ đồng LNST tăng 37,8% so với mức 174,9 tỷ đồng doanh thu và 27,376 tỷ đồng LNST.

CTCP Vật tư Xăng dầu (mã CK: COM): LNST quý IV năm 2009 của công ty bằng tổng lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2009 do có thêm 18 tỷ đồng lợi nhuận khác.

Cả năm 2009, COM đạt 2.821,25 tỷ đồng doanh thu, giảm 8,15% so với mức 3.071,59 tỷ đồng doanh thu năm 2008 và 66,01 tỷ đồng LNST tăng 240% so với mức 19,45 tỷ đồng năm 2008.

 
CTCP Anpha S.G (mã CK: ASP):  Quý IV/2009, công ty đạt 500,91 tỷ đồng doanh thu và 6,265 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất.
 
Tính chung 12 tháng, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính của công ty là 1.584 tỷ đồng tương đương tăng trưởng 10,43% so với mức 1434,92 tỷ đồng doanh thu hợp nhất đạt được cùng kỳ năm 2008. Lợi nhuận sau thuế luỹ kế cả năm 2009 đạt 49,76 tỷ đồng (LNST của cổ đông công ty mẹ là 37,17 tỷ đồng) tương đương cao hơn gấp đôi so với 22,87 tỷ đồng LNST của năm 2008.
 
Tháng 11/2009 vừa qua, ASP phát hành thành công 100 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu và thu được 100 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn kinh doanh.
Theo HNX/ Hose
 Thanh Hương

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên